Blog Image

Dagbok SFOS

Tirsdag 4. mai 2021

Uncategorised Posted on Tue, May 04, 2021 14:21:17

Status ringmerking pr 3.5.2021

Vi har ringmerket 1228 fugler pr. 3.5.21. Til sammenligning har Lista fuglestasjon merket 329 fugler og Jomfruland noe over 700. På samme tid i 2020 hadde vi ringmerket 972 fugler. Trekker vi fra alle gråsisikene tidlig i fjor ville vi ha vært nede på 854 fugler på samme tid i 2020.

Totalen for hele våren i 2020 var kun 2.143 fugler ringmerket. Vi får håpe på litt mer i år. Våren er også svært sein i år. På denne tiden i fjor hadde vi ringmerket 1 hagesanger, 29 munk, 15 rødstjert, 3 svarthvit fluesnapper, 1 tornsanger og 2 vendehals. Til nå i år har vi ringmerket 0 av disse.

Flere arter ser ut til å ha gjort det godt det siste året. Vi har ringmerket:

Fuglekonge 24 (2020) mot 263 (2021), Gjerdesmett 47 (2020) mot 82 (2021), Gransanger 84 (2020) mot 110 (2021), Løvsanger 164 (2020) mot 46 (2021), Rødstrupe 302 (2020) mot 417 (2021) og Svarttrost 40 (2020) mot 70 (2021).

Tallene for hele våren 2020 var fuglekonge (24), gjerdesmett (51), gransanger (113), løvsanger (826), rødstrupe (310) og svarttrost (53).

Det ble ringmerket fugler på 37 dager på samme tidspunkt i fjor mens vi i år er oppe i 40 dager.

TerjeMandag 3.mai 2021

Uncategorised Posted on Mon, May 03, 2021 20:03:36
En juvenil grønnfink hann ble fanget og merket i dag. Vet de kan starte hekkingen allerede i april, men denne må vel være resultatet av egglegging i mars?
Under ringmerkingen forundret det meg litt at fuglekongene var i veldig bra kondisjon. Lagde en oversikt som viser gjennomsnittlig fettverdi for et utvalg arter denne våren – stolpene viser variasjonen. Gjerdesmett er vinneren sammen med fuglekonge og gransanger. Disse er med god margin (signifikant) fetere enn løvsanger, rødstrupe og måltrost (rødvingetrost er lik). At Norges to minste fugler (fuglekonge og gjerdesmett) har taklet energibelastningen med trekket og overvintringen så bra var en positiv overraskelse. Tydeligvis lønner det seg med en hovednæring av små edderkoppdyr og insekter.

Hei,

Det ble en veldig annerledes dag enn gårsdagen. Det så bra ut med SV-3-4 m/s klokken 05, og et skydekke som bygde seg opp sydfra, men det var nesten helt tomt for fugl. Vinden kom trolig i stor grad nordfra, og bøyde rundt Sør-Norge til en SV ved Færder. Nettene ble sperret kl. 11 da det begynte å regne ganske kraftig. Totalt 26 merket (rødstrupe 14, gransanger 2, løvsanger 7, gjerdesmett 2 og grønnfink 1). Grønnfinken var en juvenil, se bilde, og det må være en veldig tidlig hekking – kanskje allerede i mars? Det meldes om mye regn og kuling de neste to dagene, så det blir et opphold i ringmerkingen. Tilbake igjen på torsdag. Ingen spesielle observasjoner i dag, kanskje foruten 1 gråtrost – min første på Færder denne sesongen. Det må være spesielt at vi ikke har fanget og merket en rastende gråtrost hittil i våres. Det er til sammenligning merket 2 ringtrost og 70 svarttrost.

Vennlig hilsen

RadiSøndag 2.mai 2021

Uncategorised Posted on Sun, May 02, 2021 20:37:31
Det er hittil merket 34 måltrost og 7 rødvingetrost. Jeg tenkte kort på hvorfor vi fanger flest måltrost, og om forholdstallet på våren, dvs. antall merkede måltrost delt på antall merkede rødvingetrost, har endret seg siden slutten av 1960-tallet.  Analyser av stasjonsmaterialet tyder på en klar nedgang i bestanden av rødvingetrost.
Forholdstallet for måltrost vs. rødvingetrost for perioden 1967-2021 (årets foreløpige verdi i rødt). Begrensning til vårsesonger der antall merkede rødvingtrost er større enn 5, tar ut år med liten bemanning. Det er ingen endring i forholdstallet i løpet at tidsperioden, og det tyder på samme relative bestandsforhold.
De rødvingetrost og måltrost vi har merket denne våren har signifikant forskjellig vekt (ca. 10 %), samme snitt i fettverdi på 1.1, og ingen forskjell i vingelengde. Tyngre måltrost med rundere vinger og mer bevegelse i vegetasjonen, fanges kanskje lettere i nettene?

Hei,

Dagen startet 04:30 med vindstille, og lett skydekke. Det fortsatte heldigvis med lite vind resten av dagen, men sol fra ca. klokken 12. Et jevnt trekk på morgenkvisten (strandsnipe ny vårart, flere storspover, dvergfalk 1, tårnfalk 2 med mer), og det ble ny dagsrekord med 182 ringmerket (rødstrupe 64, gjerdesmett 10, løvsanger 29, gransanger 43, fuglekonge 28, trepiplerke 1, heipiplerke 1, brunsisik 1, måltrost 4, rødvingetrost 1) . Målte vingelengde, vekt og fett på alle merkede som en liten stress-test, og det gikk veldig greit.  Kun et fåtall fugl på rundene etter klokken 12, så brukte tiden på diverse administrative gjøremål, samt en liten undring på hvorfor vi fanger klart flere måltrost enn rødvingetrost. Dette når bestandsestimatet for begge arter i Norge ifølge NOF er 1-1.5 millioner par. Undersøkte om forholdet mellom merkede måltrost og rødvingetrost har endret seg siden 1970-tallet koplet til en tilsynelatende klar nedgang de siste tiårene i bestanden av rødvingetrost. Det er imidlertid ingen endring i forholdet mellom antall måltrost og rødvingetrost merket ved stasjonen fra 1967 og frem til i år, se vedlagte figur. Det var litt overraskende. Kikket på biometridataene fra denne våren, men eneste klare forskjell på artene er i vekt (ca. 10 % og klart signifikant), se vedlagte figur. Rødvingetrost har i tillegg en litt spissere vinge enn måltrost, og dette er typisk koplet til trekket og hvordan de søker næring. Enten fanger vi flere måltrost fordi de er flere, raster i større grad på øya og/eller fordi måltrost beveger seg annerledes i vegetasjonen. En helt annen ting er at jeg håper å fange munk igjen i morgen – en godart.

Vennlig hilsen

RadiLørdag 1.mai 2021

Uncategorised Posted on Sat, May 01, 2021 21:41:53
Rødstrupe ser ut til å ha taklet vinteren bra dette året. Totalt antall merket per 1.mai er 339.

Hei,

Endelig en dag med litt svakere (4 m/s) morgenvind fra nord, og spredte skyer. Dog sol og nesten vindstille fra ca. klokken 11. Hyggelig med 48 fugl på førsterunden 05:45. Fortsatt en del rødstrupe, så de har nok greid seg rimelig godt i vinter. Løvsanger sang rundt på øya i dag, flere steinskvett og endelig kom makrellternene. Har kikket etter dem rundt nordodden hver formiddag, men først i dag var de der. Totalt 114 ringmerket, vingemålt, fettavlest og veid (rødstrupe 60, fuglekonge 22, gransanger 10, løvsanger 9, gjerdesmett 8, brunsisik 2 og måltrost 3). Totalt antall ringmerket er dermed 1020. Hadde forventet noen munk, så liten tvil om at vårtrekket er litt forsinket for flere arter i år.

Vennlig hilsen

RadiFredag 30.april 2021

Uncategorised Posted on Fri, April 30, 2021 22:28:22
Et par av brunsisik (Acanthis flammea cabaret) ringmerket kl. 08:00. Hannen en flott 3k+ med de strategiske mål (69 – 3 – 12,3), og hunnen en 2k med målene (74 – 2 – 11,7). Husker godt at vi bestemte de første cabaret-sisikene ved stasjonen i 1974-75.

Hei,

Denne Valborgsdagen 30.april begynte, som vanlig må man nå kunne si, med iskald nordlig vind styrke 9 m/s og klarvær. Svært lite fugl og kun 10 merket (linerle 2, brunsisik 3, rødstrupe 5). Valborgaften feires lite hos oss, men i større grad i vårt naboland Sverige med kveldsbål, familie, grillmat og sang. Både vårjevndøgn og Valborg utgjør et farvel til vinteren, og et velkommen til våren. Våren er også kurtisens periode så Valborg er også en tradisjonell dag for romantikk og giftemål. En liten følelse av dette i den bitekalde nordavinden gav to brunsisik i Plassen-nettet klokken 07:30. En hann og hunn av denne arten med en kun en halv meter mellom seg i nettet er stort sett et par. De ble ringmerket, målt og sluppet sammen på trammen. Etter noen kvitringer søkte de raskt sammen og fløy som et ekte valborgspar over fjellet mot Bushen og Speidersletta. Det aktuelle brunsisik-paret er vist i det vedlagt bildet, og de får sikkert en fin og hektisk sommer. Tok midt på dagen båten en tur rundt Knappen, Langøya og Hoftøya. Dette gav 84 steinkobbe til sammen på knappeskjæret og hoftøyaskjæret, ca. 40 toppskarv (ungfugler og enkelte ad) på Langøyaskjæret, ca. 300 ærfugl og 16 teist.  Hard sydvest i kveld og fortsatt klarvær.

Vennlig hilsen

RadiTorsdag 29.april 2021

Uncategorised Posted on Thu, April 29, 2021 21:14:00
Fuglekonge hann, foto HE. Andelen trekkende hanner er større enn andelen hunner på høsten. Det er lite publiserte data på hvor stor andelen hanner egentlig er, og hvor mye den varierer.
Det er i snitt en klart signifikant større prosent-andel trekkende hanner (53,1 ± 2) enn hunner av fuglekonge ved SFOS på høsten. Andelen er likevel lavere enn det som observeres lenger syd i Europa
Prosent-andelen trekkende hanner av fuglekonge ved SFOS varierer fra år til år. Årsakene til dette er ukjente.

Hei,

Det var igjen kraftig nordlig vind (9 m/s) på morgenen, og klarvær. Nettrunden har vært aktiv hele dagen fra 05:00, men kun 48 merket (rødstrupe 10, gransanger 8, løvsanger 1, munk 1, fuglekonge 19, bokfink 1 og måltrost 8). Veldig hyggelig var vårens første løvsanger og munk. Munken var forøvrig en hunn, men hos Sylvia ankommer jo gamle hanner og hunner til rimelig samme tid på våren. Individer med lange vinger kommer riktignok før individer med kortere vinger, men det er ikke kjønnsforskjell i vingelengder hos Sylvia som hos Phylloscopus og som nevnt i tidligere dagbokinnlegg hos fuglekonger.

Apropos fuglekonge så nevnte jeg i innlegget 26.april at grafene av trekkforløpet til fuglekonge hanner og hunner vår og høst var basert på 29653 merkede hanner og 27444 merkede hunner. Det er altså noe færre hunner enn hanner. Kjønnsforskjell i trekkstrategi er et interessant fenomen hos en delvis trekkende art som fuglekonge. Brukte dagen til å se litt nærmere på hvor stor andelen trekkende hanner er hos fuglekonge ved SFOS. På høsten er trekkforløpet til hanner og hunner som vist nesten sammenfallende i tid. Jeg valgte derfor å ta for meg høstdata og år der antall ringmerkede fuglekonger var større enn 650. Totalt har SFOS da data for 26 høstsesonger i perioden 1967 – 2019. Nå blir resultatene ikke annerledes om vi tar med alle år, men den statistiske støyen blir større. I grafen vedlagt ser vi at andelen hanner i snitt er ca. 53 ± 2 prosent i 50-årsperioden. Andre studier viser at andelen hanner øker jo lengre syd man kommer i Europa. I Polen er såldes andelen hanner angitt til 58-61% og i Ungarn og Italia til 62-63%. Jan Lifjeld har en 1982-studie fra Norge, og fant en andel hanner på ca. 57 %, noe som er forskjellig fra SFOS-dataene. Den store fordelen med SFOS materialet er at det er fra en lang tidsperiode. En av figurene vedlagt viser prosent-andel hanner på høsttrekk mot år i perioden 1967 – 2019. Det er ingen tidstrend i disse dataene. Imidlertid ser vi at det varierer en del fra år til år. Enkelte år er andelen hanner av fuglekonge ved SFOS nær 50 %. Det er en svak antydning til at andelen hanner øker når antall ringmerkede fuglekonger på høsten øker, men dette er på ingen måte signifikant. Vi kan slå fast at ved SFOS ser vi den kanskje laveste kjente andel trekkende hanner, og dermed den høyeste andel trekkende hunner, av fuglekonge på høsten i Europa? Litt litteratursøk kan avklare dette, for de som måtte finne slikt interessant.

Vennlig hilsen

RadiOnsdag 28.april 2021

Uncategorised Posted on Wed, April 28, 2021 22:09:26
Rødvingetrost nummer 6 ringmerket denne våren kom i dag. Til sammenligning er 19 måltrost merket. Den negative trenden for rødvinger ser ut til å fortsette. Foto HE.

Hei

En hektisk dag med uforutsette oppdrag i Oslo fra 08 – 13, og deretter direkte til Hvasser og Færder. Alle nett oppe ca. 15:45. Det var litt aktivitet av småtrost, rødstruper og til dels gransangere. Totalt 22 merket frem til klokken 22:00 (Måltrost 2, rødvingetsort 1, svarttrost 1, gjerdesmett 2, fuglekonge 4, rødstrupe 11 og gransanger 1). Endelig er det en overskyet senkveld med svak nordøstlig vind. Hvis det ikke skjer dramatiske værendringer, kan det bli bra i morgen. Håper på den første løvsanger, svarthvit fluesnapper, munk og/eller kanskje rødstjert. De fleste av disse artene er jo allerede observert på fastlandet.

Vennlig hilsen

RadiTirsdag 27.april 2021

Uncategorised Posted on Tue, April 27, 2021 13:52:29
Gransanger, totalt 6 merket i dag og 48 hittil i vår.

Hei,

Det var en stjerneklar natt på Færder med fantastisk måneskinn, nesten dagslys. Aldri opplevd lignende før. Vinden løyet noe så det var kun 4 m/s fra N kl. 04:30. Dog skikkelig is/holke på trammen. Totalt 30 fugl merket slik at totalen per 27.april er 817. Har lagt inn alle data så summen bør være riktig. Rødstrupe 19 og gransanger 6 var de vanligste merkeartene i dag. Sol hele dagen begrenset dessverre nedslaget av fugl på øya. Ingen spesielle observasjoner. Det må bli en ikke-planlagt helsesjekk på fastlandet for min del i morgen.

Mvh

RadiNext »