Blog Image

Dagbok SFOS

Tirsdag 4.oktober 2022

Uncategorised Posted on Tue, October 04, 2022 23:27:56
Det som nok huskes best fra oppholdet siste halvannen uke er de kraftige sydlige vindene og alle gjerdesmettene som ble merket på godværsdagene (i alt 329 i perioden 30.09 – 4.10). Hvis vi unngår en kuldevinter, vil det bli høye antall også kommende vår.

Hei,

Det var kl. 06 svak vind fra nord, tåke og 9°C. De to nettene rundt hytta samt nettplassene Fuglekonge, Doble fuglekonge og Triple ble åpnet. På samme måte som gårsdagen ble det et betydelig morgenrush med fugl, og faktisk enda større mengder gjerdesmett. Halvard dro jo inn i går, så det var kun Geir og undertegnede til å gjennomføre merkingen. Totalt ble 169 fugl merket (Gjerdesmett 85, fuglekonge 29, trekryper 1, gransanger 4, rødstrupe 31, munk 8, bjørkefink 6, blåmeis 1, dompap 1, måltrost 1 og svarttrost 1). Dette frem til kl. 12 da nettene ble sperret for klargjøring av stasjonen og påfølgende hjemreise. Hovedgrunnene til å bryte av oppholdet i dag var værmeldingen om kraftig vind og regn hele onsdagen, og full storm på torsdagen med vindstyrker over grensen for at båten kan være fortøyd i båtbukta. Geir måtte uansett inn senest på torsdagen, som ikke ville være mulig. Fredagen og helgen meldes det om fortsatt mye vind, så det spørs vel litt når de neste kan reise ut. Vår vurdering i dag ble dermed at det beste var å dra til land ca. 13.30. Vinden hadde da allerede økt betydelig, men ikke ennå passert kulinggrensen. Kviss fra i går er at ravn og fjellvåk må regnes som like store. Hyggelige observasjoner i dag var den første dompapen, og besøk rett før hjemreisen av Per Espen (i egen båt). Martin og Javier håper vi fikk et hyggelig møte med stasjonen. De tok masse flotte makrobilder av de ulike artene. Vi får nok se noe av resultatene fra deres stasjonsbesøk på nett om en stund. Takk til og fra oss alle for et hyggelig stasjonsopphold.

Vennlig hilsen

Hans E., Geir, Martin og Javier      Mandag 3.oktober 2022

Uncategorised Posted on Mon, October 03, 2022 22:27:59
Det var et kraftig morgen-rush med fugl i nettene til morgenen i dag. Foto Halvard Adobe photoshop Hans E.

Hei,

I dag var det svak nordlig vind 2-3 m/s, overskyet og «bare» 6 varmegrader kl. 06.00. Halvard var først ute i morgenmørket for å sette opp alle nettene mot trærne, og fikk raskt hjelp av Geir, mens Hans E. satte opp nettene ved Hytta. Vi fikk nok alle en mistanke om et kraftig morgenrush da rødstruper, fuglekonger og gjerdesmetter begynte å gå i kopenettet mens det ennå var ganske mørkt. Det var bare å plukke og begynne å merke. Så etter 10 minutter på førsterunden kom en telefon inn på labben fra Halvard og Geir om behov for henting av fugl og mange flere nye poser. Slik forløp raskt et par morgentimer der HE merket og målte, mens Halvard og Geir plukket fugl fra nettene. Vi byttet på etter hvert, men allerede ved 10-11 tiden kom solen frem og fangsten gikk kraftig ned. Martin og Javier fra NRK (samt 4 sekker ved) ble hentet på Sandøysund kl. 12. De utarbeider for tiden en nett-presentasjon om fugletrekk og ulike utfordringer trekkfugler møter på veien til og fra sine overvintringsområder. Totalt ble det merket 378 individer fordelt på 20 arter i dag (fuglekonge 85, gransanger 3, trekryper 11, gjerdesmett 97, rødstjert 1, gråsisik 2, brunsisik 10, grønnsisik 1, rødstrupe 105, munk 5, grønnfink 9, bjørkefink 4, bokfink 4, kjøttmeis 7, blåmeis 11, sivspurv 2, stillits 1, rødvingetrost 6, måltrost 11, flaggspett 1, svarttrost 2). Spesielle observasjoner i dag var 1 pilfink, 1 myrhauk, 2 tundralo, ca. 1100 kortnebbgås og for ordens skyld er både skjeggmeis og rødtoppfuglekonger fortsatt på plass . Ny pumpe bla satt inn i wallas-ovnen i kveld, og den sugde greit opp diesel fra tilførselsledningen med nytt filter satt rett ned i en kanne med ny diesel (det var et par utfordringer ved den eksisterende dieseltanken som gjorde dette nødvendig). Slangen til dysenålen ble dermed koplet til pumpen, og ovnen startet da greit. Nå har den gått i 4 timer, og produsert fin varme selv om det kan bli litt enerverende med «bankelyden» hver gang pumpen slår inn. Det ser rimelig enkelt ut å redusere denne lyden med noen små justeringer. Da har vi nå to fine varmekilder i orden. Dagene fremover ser imidlertid ikke gunstige ut for trekk og ringmerking. Vi ser an værutviklingen i morgen. Det meldes om mye vind og regn hele onsdagen, og hvis det opprettholdes i morgen er det store sjanser for at vi alle drar inn i morgen.

Vennlig hilsen

Hans E., Geir, Martin og JavierSøndag 2.oktober 2022

Uncategorised Posted on Sun, October 02, 2022 20:51:32
«Ild-/flammehårene» på hodet til en av dagens to nye hanner av rødtoppfuglekonge (Regulus ignicapillata). Geir plukket ut to rødtoppfuglekonge, en ny pluss gårsdagens med ring, av nettet «blåmeis», mens Hans Erik et par runder senere fikk nummer tre i «doble fuglekonge». Nå gjenstår det bare for Halvard å følge opp, så han får gå først på alle nettrundene i morgen.
I AO er det lagt inn en rekke observasjoner av rødtoppfuglekonge. En grov filtrering viste at de utgjør ca. 248 unike funn i Norge. Fordelingen av antall funn per år og forekomster gjennom året er vist i figuren over. Dagens to nye rødtoppfuglekonge blir dermed ca. funn nummer 249 og 250 i Norge.
På den daglige turen til nordodden passerte vi et stort felt med flotte røde fluesopp i Svingen-plassen. De inneholder interessante, vannløselige nevrotoksiner som aktiverer viktige sentralnervøse membranreseptorer. Ikke supergiftig så veldig små inntak går som regel bra, men ikke noe man børe teste.
Jordugle fra dagens tur til Hoftøya. Foto Halvard og adobe photoshop Hans E.
Skjeggmeisen som har holdt seg på Hoftøya en måneds tid. Den fullstendige postjuvenile mytingen er nå fullført, og drakten ferdig med de særegne svarte mustasje-fjærene. Den har altså barter og ikke skjegg. Ikke er den en meis heller for den saks skyld, men en buttnebb. Skjeggmeis er kanskje likevel et enklere navn enn bartebuttnebb? Foto Halvard og adobe photoshop Hans E.
«Gigantravnen» på Hoftøya under skinnangrep fra en fjellvåk. Dagens kviss er hvem av disse to artene som er størst (kroppslengde, vingespenn)? Er fjellvåken størst, minst eller like stor som ravnen? Foto Halvard og adobe photoshop Hans E.

Hei,

Dagen begynte med lavt skydekke, lett regn og NØ 7-8 m/s. Regnet gikk tidlig over til svak yr slik at fuglenettene kunne åpnes ved 8-tiden, og det var bra med småfugl i lufta og i buskene. Totalt 135 ble ringmerket fordelt på 17 arter (fuglekonge 46, , rødtoppfuglekonge 2, gjerdesmett 22, trekryper 3, rødstrupe 10 , munk 22, gransanger 7, jernspurv 1, gråsisik 1, grønnsisik 3, bjørkefink 1, blåmeis 4, måltrost 5, rødvingetrost 1, svarttrost 1 og flaggspett 1). Morsomt med to nye rødtoppfuglekonge i dag, og kontroll av den som ble ringmerket i går. Lastet ned alle observasjoner av rødtoppfuglekonge i AO, og gikk igjennom funnene. Etter en grov filtrering av flere observasjoner lagt inn av samme individ, ble resultatet totalt ca. 248 unike funn i Norge siden førsteobservasjonen av arten i 1967. Dagens to nye individer blir dermed registrerte funn nummer 249 og 250. Fra kl. 12 hadde det lettet betydelig med innslag av blå himmel, sol og litt termikk. Et godt trekk av våk passerte fra 12:30 – 14:30 med totalt 57 musvåk, 1 fjellvåk, 3 spurvehauk og 1 tårnfalk. I alt 21 våk passerte rett over Store Færder og fløy aktivt videre rett øst over fjorden i en høyde på ca. 50 m, mens resten gikk lenger nord over Bustein og østover mot Søsterøyene på Østfoldsiden. Det blir typisk et bredfrontet våketrekk når nordavinden er så svak som 5 m/s. Med sterkere nordavind konsentreres trekket mot Fuglehuk og enda lenger nord. Antagelig er det en veldig liten del av dette høsttrekket av rovfugl  som passerer så langt syd for Store Færder og så langt ut i Oslofjorden/Skagerrak at det vil komme i konflikt med de planlagte gigantturbinene i «Vidar-feltet». Da er det nok langt verre for troster og mange andre småfugler. Geir og Halvard tok en tur til Hoftøya fra kl. 15 – 17, og observerte skjeggmeisen, en jordugle, en kvart- og en enkeltbekkasin, en fjellvåk, to lappsurv, tre polarsniper og en stor blandet finkeflokk med ca. 80 tornirisk !, 20 stillits, 10 bergirisk, 20 grønnsisik, 15 bjørkefink og 20 grønnfink. Den flokken håper vi går i heisenettet i morgen. Det ble en kveldsdusj på oss alle i dag, og nå spiller vi perleuglelyd – spennende.

Vennlig hilsen

Hans Erik, Halvard og Geir.Lørdag 1.oktober 2022

Uncategorised Posted on Sat, October 01, 2022 19:32:43
Halvard og Geir satte seg grytidlig til på trammen i kulingen for å se etter havfugl. Det ble litt avkortede økter mellom regnbygene, og kun 5 krykkje og 8 havsule i løpet av dagen. Altså fortsatt påfallende lite sjøfugl.
Dagens rødtoppfuglekonge sammen med “vanlig” fuglekonge. Den ser kanskje noe mer analyserende og morsk ut rødtoppfuglekongen sammenlignet med sin mer godskyldige og snille nordlige fetter. Nå skal man vel helst ikke legge menneskelige begreper og uttrykk til dyr og deres atferd, men likevel.
Rødtoppfuglekongen i dag var en 1k hann. Formen på tuppen av halefjærene er en god aldersindikator for både denne og vanlig fuglekonge.
I kulingen og regnet blir det uunngåelig en del innetid så jeg hentet ut alle observasjonene av rødtoppfuglekonge ved stasjonen fra Artsobs. Totalt 16 individer er ringmerket, hvorav 10 på våren og 6 på høsten, og fordelt på 10 hanner, 5 hunner og 1 ubestemt. Den første kom i 1972, og etter årtier med få observasjoner er det en påfallende økning de siste 10-15 år.

Hei,

Den varslede kulingen var ankommet da vi klokken 06 stod opp og myste mot morgenmørket, været og gradestokken (13 °C). Det regnet imidlertid ikke så Halvard satte opp nettene til og med doble fuglekonge, mens Geir rigget seg til for sjøfuglskåding så snart det lysnet tilstrekkelig. Det viste seg å bli kun et fåtall krykkje og havsule. Soloppgangen er nå først 07:22 og i retning Torbjørnskjær fyr (Anno 1872). Ikke allerede 05:20 og i retning rett nord av de særegne Søsterøyene som under oppholdet i begynnelsen av mai. Det var litt fugl i buskene på morgenkvisten, og Halvard gjorde sin daglige gode gjerning da han rundt klokken 09 ba Geir ta ut noen fugl som hadde gått i kopenettet, mens han selv tok turen til nettplassen «doble fuglekonge». Geir kom raskt tilbake med småfuglene samt et stort smil om munnen og ivrig stotrende «ny art for meg i Norge og en jeg har ventet på i mange år». Så tok han frem en nydelig rødtoppfuglekonge. Jeg vet nøyaktig hva han mente etter å ha ventet på arten selv i mer enn 40 år før Thomas få år tilbake kom inn fra runde og sa han hadde en presang til meg – en rødtoppfuglekonge. Takk til Thomas, og denne gangen var det Geirs tur til å ringmerke en av sine “høythengende” arter. Dette var rødtoppfuglekonge nummer 16 ringmerket på Store Færder, se vedlagte figur. Arten lever, som bildene viser, virkelig opp til artsnavnet ignicapilla/ignicapillus som betyr ildhår og viser til den flammende, orange toppen av hodet. Rødtoppfuglekonge ble første gang registrert i Norge på Akerøya 20.mai 1967 av vår egen Jan Michaelsen, og første hekkefunn var i Sørkedalen i Oslo i 2019. Ved stasjonen på Store Færder og ellers i Norge er det noe (20 – 30 %) flere funn på våren enn på høsten. Arten har i stor grad utvidet sitt utbredelsesområde nordover de to siste tiår drevet av klimaendringer, mye som sydlig gransanger. Fra et første hekkefunn i 1990, er det nå ca. 5000 hekkende par i Sverige. Kanskje blir utviklingen lignende i Norge i årene som kommer. Ringmerkingstotalen i dag ble kun 18 fordelt på rødtoppfuglekonge 1, trekryper 1, gjerdesmett 4, rødstrupe 4, munk 4, kjøttmeis 3 og måltrost 1. Hyggelige observasjoner i dag var 1 kvartbekkasin, 1 steinvender og 1 dvergfalk. Vi håper på morgendagen.

Vennlig hilsen

Hans E., Halvard og GeirFredag 30.september 2022

Uncategorised Posted on Fri, September 30, 2022 20:49:42

En flaggspett hunn har hakket og furasjert rund nettplassene «doble fuglekonge» og «blåmeis» i hele dag. Først på sisterunden kl. 18:30, da nettene ble sperret,  gikk den i nettet. Dette var flaggspett nummer 33 ringmerket siden høstsesongen startet siste uken i juli.

Hei,

Endelig en dag med svak vind og attpå til fra nord og med skyer. Det pleier å gi en del nedslag av trekkfugl når vi er i månedsskifte september/oktober. Det viste seg å slå til også. Straks nettene var åpnet og det begynte å lysne, kom store mengder av gjerdesmett, fuglekonge, rødstruper med flere sydfra. Det var bare å lukke enkelte nett med en gang og begynne å plukke fugl. Totalt ble 322 individer ringmerket (flaggspett 1, grønnfink 4, gransanger 31, gjerdesmett 111, rødstjert 1, blåmeis 2, trekryper 5, rødstrupe 41, fuglekonge 116, munk 5, sivspurv 1, svarttrost 2 og rødvingetrost 2). Hele 31 gransanger var spesielt. Hadde det vært flere ved stasjonen i dag kunne nok antallet merket blitt nesten det dobbelte. En trelerke og to lappspurv ble hørt og sett overflygende, men ellers ingen spesielle observasjoner. Det vil si helt til Halvard og Geir kom ramlende inn, som det heter i sangen, ved sekstiden og fortalte at de hadde sett skjeggmeis-hannen på Hoftøya. De rakk akkurat å komme på innsiden før regnet kom. Vi merker nå godt den kommende kulingen fra syd, så det blir garantert mye sjøfuglskåding i morgen.

Vennlig hilsen

Hans E., Halvard og GeirTorsdag 29.september 2022

Uncategorised Posted on Thu, September 29, 2022 20:40:38
Svarttrost 1k (ungfugl) hann i fortsatt kroppsmyting av juvenile fjær. Den ble ringmerket 14.08 med vekt 94,2 g og kontrollert i dag med vekt hele 114,7 g. Både ved merking og kontroll var fettverdien null. En kraftplugg godt over gjennomsnittet for svarttrost hanner på høsten. Den er med stor sannsynlighet klekket og vokst til på øya, og forhåpentligvis kommer den tilbake som hekkefugl.
Dagens besøk fra Færder nasjonalpark, fra venstre: Anne, Terje, Heidi, Hans Erik samt i front Per Espen. Det blir raskt god stemning og livlig dialog når fem godt over snittet naturinteresserte møtes i felt. En veldig hyggelig dag med mye av både fugl og vær.
Nydelige farger og komposisjon i dette bildet av lintorskemunn Linaria vulgaris og lys jordhumle Bombus lucorum i gjensidig avhengighet på Speidersletta. Det er i slike situasjoner man gjerne skulle hatt evner som impresjonistmaler med fri og virtuos penselføring. Foto: Anne Sjømæling.

Hei,

På morgenkvisten 06.00 var det NØ liten kuling, overskyet og 8 °C, dvs. klart kjøligere enn de foregående dagene. Den sterke vinden gjorde at kun nettene FK vest, DF, Triple øst, Blåmeis og Trærne kunne åpnes. Totalt 60 individer ble ringmerket (rødstrupe 21, gjerdesmett 5, fuglekonge 25, gransanger 4, rødstjert 1, munk 2 og sivspurv 2). En «solid» kontroll i dag var en svarttrost 1k hann (7684131) merket av BL 14.august. Den veide da 94,2 g med null i fettverdi. Ved kontrollen i dag var vekten hele 114,7 g, med fortsatt null fett. Dette utgjør en vektøkning  på 21,8 % i primært muskelmasse. Haftorn (1971) angir til sammenligning et snitt på 108,3 g for svarttrost hanner på høsten.  

Det var et meget hyggelig og interessant besøk i dag fra Færder nasjonalpark ved Anne Sjømæling (Nasjonalpark forvalter) og Heidi Karoline Storm (Daglig leder av besøkssentret). De ankom ca. kl. 09.00 sammen med Per Espen og Terje, og bar imponerende lite preg av den særdeles friske overfarten.  Det ble dermed direkte ut på en nett-runde der Per Espen og undertegnede viste de ulike nettplassene på standardrunden og hvordan fuglene fanges i og tas ut av nettene. Tilbake på stasjonen demonstrerte vi selve ringmerkingen, biometrimålinger og hvordan vi gjennomfører ulike typer databearbeiding. Terje viste og gikk gjennom stasjonsbygningen, det tekniske utstyret og driftsrutiner. Vi har nå en ganske flott hjemmeside med mye interessant informasjon som Terje også gikk nøye igjennom. En lunsj med bagetter, kaffe og mineralvann ble inntatt i stua til deilig varme fra den nye vedovnen. Praten gikk livlig blant annet om hvordan stasjonen kan bidra på en positiv måte til nasjonalparken og nasjonalparksenteret. Forhåpentligvis ble det formidlet at fuglestasjonen på Store Færder drives profesjonelt, herunder med omfattende databearbeiding og formidling. Besøket ble avsluttet med en tur til speidersletta og den stadig minkende myradammen med sine sverdliljer og dunkjevler. På veien tilbake oppdaget vi en nydelig lintorskemunn Linaria vulgaris som ble ivrig undersøkt av en lys jordhumle Bombus lucorum. Et vakkert bilde av begivenheten er vedlagt. En flott avslutning på en særdeles lærerik og trivelig dag.

Vennlig hilsen

Hans E.  Onsdag 28.september 2022

Uncategorised Posted on Wed, September 28, 2022 20:21:37

Fuglekonge har vært min favorittfugl siden jeg merket nr. 15243 høsten 1974, men det er en annen historie. I dag observerte jeg at noen få individer bokstavelig talt blåste inn fra havet til speidersletta. De gikk rett i gang med næringssøk – imponerende og sikkert avgjørende. To individer ble senere fanget, og påsatt ring. Tok et bilde av den ene på trammen utenfor hytta mens kulingen ristet litt i oss begge. Svakt orange i den gule “kronen”, og vingelengde på 54 mm viser at det er en hann. Vi fanger ca. 1/3 så mange på vårtrekk tilbake til Norge som på høsttrekk ut av landet. Det tyder på stor dødelighet.

Hei,

I dag har det vært en ny varm (12-15 varmegrader) blåsedag med liten til full kuling fra øst, dreiende til nørdøst på kvelden. Opphold det meste av dagen, men bare mulig å ha åpne nettene i Doble fuglekonge, Triple – øst og Trærne. Kun 9 fugl merket (rødstrupe 2, trekryper 1, munk 2, fuglekonge 2 og blåmeis 2). Fortsatte med ute- og indretjeneste, og testet en ekte Færderdusj ala UM i blåsten.. Det ryktes om besøk fra nasjonalparken i morgen tidlig, men de vil i så fall få seg en veldig røff båttur. Det meldes om liten kuling fra nordøst, så vi se hva som skjer. Veldig lite fugl på øya, og heller ikke i dag noen havsfugler.

Vennlig hilsen

Hans E.Tirsdag 27.september 2022

Uncategorised Posted on Wed, September 28, 2022 19:52:15

Hei,

Kuling fra syd og sydøst hele dagen og en del regn. Kun noen få nett åpne noen timer mellom bygene. Totalt 9 fugl merket (rødstrupe 2, fuglekonge 1 og munk 6). Mye rydding rundt hytta utført. Presset en del for sjøfugl, men det var underlig nok ingen suler, krykkje eller havhest.

Hans E.Next »