Av interessante observasjoner kan nevnes: 2 laksand

Ankom øya 1630, og lite å melde i kveldstimene utenom 2 laksand.

Alt så bra ut, fikk opp netta og ingen fugl gikk i på kvelden utenom en rødstrupe kontroll. Vi drømmer om ei ugle i morgen.

Tommy, Anders og Stig