Av interessante observasjoner kan nevnes: trane 4 og varsler 1 på Speidersletta på eftan.

Dagens ringmerking: sidensvans 1, gjerdesmett 7, jernspurv 3, rødstrupe 28, svarttrost 17, måltrost 1, fuglekonge 76, kjøttmeis 1, trekryper 1, bokfink 1, grønnsisik 1 og dompap 1. Totalt 138 og 609 i år.

Dagen vært preget av stadige små byger og hyppige runder. Knapt noen sure konger og kom et skikkelig nedfall etter en byge kl 10 og var da ca 30 konger i fuglekongenettet. Årets første gransanger hørt ved doble og 2 overflygende tornirisk samtidig. Begge årsarter for øen, og stillits og varsler ble også årsarter. Pr nå er det da obset 74 årsarter her ute, og dermed mye å glede seg til fremover. Vært litt kortnebbgås flokker rapportert over land i dag, men ingen flokker å se her ute. De kommer nok om et par dager får man tro. Kvelden avsluttes med landskamp på dumboxen.

Stig, Tommy og Anders