Blog Image

Dagbok SFOS

Tirsdag 2. august 2022

Uncategorised Posted on Tue, August 02, 2022 22:26:24

Dagen startet med NØ 6 m/s og +16. Regnet startet 1300 og varte ut dagen.

Totalt 18 fugler ringmerket: 1 flaggspett, 1 tornskate, 6 løvsanger, 1 hagesanger, 7 møller og 2 rødstrupe. Totalen for høsten 118. På samme tid i fjor hadde vi ringmerket 15 fugler.

Av observasjoner kan det nevnes: 1 vendehals, 13 låvesvale og 2 nattergal.

Bilde under av dagens «sinte» tornskate.

Vennlig hilsen

Chris og TracyMandag 1. august 2022

Uncategorised Posted on Mon, August 01, 2022 23:22:46

Morgenen startet med SV-6, overskyet og +17.

Lite fugl totalt, men 9 fugler fikk ring på beinet.

Ringmerket: 1 vendehals, 2 løvsanger, 1 sivsanger, 3 møller, 1 gråfluesnapper og 1 brunsisik. Totalen i høst er nå oppe i 94. Dagens sivsanger var ellers årets første.

Av observasjoner kan følgende nevnes: 1 vepsevåk, 1 ekstra vendehals, 1 tårnfalk og 1 dvergfalk.

Sivsanger og vendehals – Foto: Chris HansellSøndag 31. juli 2022

Uncategorised Posted on Sun, July 31, 2022 22:41:12

Første fulle dag for Yorkshire folkene. Til fortsatt å være juli, må vi si at resultatet er bra. Totalt ble 18 fugler ringmerket, noe som gir en total for høsten på 85.

Ringmerket: 1 kjøttmeis, 2 løvsanger, 1 gransanger, 3 bøksanger, 1 hagesanger, 2 møller, 1 rødstrupe, 3 nattergal, 1 gråfluesnapper, 1 svarttrost, 1 måltrost, 1 brunsisik.

Trekket er jo virkelig i gang, dog ikke i stor skala.

Høstens første gransanger, gråfluesnapper og bøksanger ble ringmerket i dag. Tre bøksanger er høyeste dagsantall (og faktisk også årsantall) siden 1984!!!!!!

Av observasjoner kan nevnes: 1 vendehals og 1 1k grønnspett.

Vennlig hilsen

Bøksanger – 28/8-2010 – Foto: Anders Hangård

Chris og TracyLørdag 30. juli 2022

Uncategorised Posted on Sun, July 31, 2022 14:08:02

Hei

Chris og Tracy er tilbake på øya. 
De ankom øya i dag 1330 i nydelig sommervær. De fikk installert seg fort, kjente som de er på stasjonen. Fire fugler ble ringmerket: 2 møller og 2 munk. Høst totalen er nå oppe i 67 fugler ringmerket. 
Observasjoner: 1 tjeld, 12 fiskemåke, 30 gråmåke, 5 sildemåke,10svartbak, 7 makrellterne, 2 vandrefalk, 1 kjøttmeis, 3 munk, 5 møller, 2 svarttrost og 3 linerle. I tillegg en husvånd.
Morten og Terje svingte om “øyene” på vei inn og fant 1 strandsnipe på Langøya og 1 rødstilk sammen med en voksen sotsnipe på Hoftøya. 

Chris, Tracy, Morten og TerjeFredag 29.juli 2022

Uncategorised Posted on Fri, July 29, 2022 21:02:04
Totalt 16 møller er fanget og ringmerket de siste tre dagene. De fleste av disse er nok lokale hekkefugler og ungfugler fra årets produksjon. Nå har de ytterligere et par uker til å spise seg litt opp og til fullføring av sommerens fjærskifte før de trekker i sydøstlig retning gjennom Europa, Midtøsten og videre til Øst-Afrika.  

Hei,

I dag var det klokken 05:00 helt vindstille og ikke en sky på himmelen over ytre Oslofjord. Det ble en svært solrik og trykkende varm dag, med veldig lite fugl i vegetasjonen og i lufte. Kun 3 ringmerket frem til kl. 10 (1 svarttrost og 2 møller). Sperret nettene kl. 11, og utførte i stedet noen arbeidsoppgaver. Fikk greit liv i den “tunge“, motoriserte kantklipperen og fullførte arbeidet med å trimme gress og småbusker under nettplassene og i gangstiene. Ryddet fra Plassen til og med Svingen. Kurt har tatt det øvrige, så nå er hele standardrunden og en del øvrige nettplasser klare til årets høstsesong. En rask sjekk etter ryddingen endte med fjerning av to «skaubjønn/flott». Heldigvis går jeg fortsatt på antibiotika-kur for tidligere flottangrep på Færder i juni. Utrolig hvor raskt de kan bite seg fast. En avsluttende «færderdusj» var behagelig og nok nødvendig. Ryddet og vasket litt i hytta til Chris sin ankomst i morgen. Fant litt stålull også så nå skinner vaskekummer og ildfaste fat. Dro inn klokken 14.

Vennlig hilsen

Hans E.Torsdag 28.april 2022

Uncategorised Posted on Thu, July 28, 2022 20:03:16
Flaggspett av ulike kjønn og alder ringmerket 27-28.juli.

Hei,

Soloppgangen startet i dag ca. 04:50, og varte i omtrent tre minutter. Lettskyet og NØ vind 6-7 m/s. Det løyet utover formiddagen, men dessverre ble det klarvær med sol fra kl. 10. Igjen en varm dag, og solskinnet gjorde at få fugl ble fanget og merket. Kun 13 fugl i dag (munk 1, hagesanger 1, nattergal 1, møller 4, heipiplerke 1, løvsanger 3, svarthvit fluesnapper 1 og flaggspett 1). Dagens flaggspett var en ny adult hunn, og også denne i aktiv myting av både arm- og håndssvingfjær. Vedlegger et par bilder av flaggspettene merket i går og i dag. Det er veldig klar forskjell i hodetegninger til adulte hanner og hunner. Flaggspett ser vel hverandre mye bakfra så da passer det at kjønnene viser seg frem med ulik farget nakke. Rent biologisk er det interessant hvordan og hvorfor ungfugler hos mange arter signaliserer sin unge alder veldig tydelig. Nå er den røde isseflekken til unge flaggspett litt ulik hos hanner og hunner, og flaggspetter ser nok tydelige disse for oss marginale forskjellene. Det primære med isseflekken er likevel og vise sin unge alder. Kanskje er det et signal til foreldrene som stimulerer dem til mating i reirperioden? Men, er det også et poeng for unge flaggspett å ligne en hunn når de sees bakfra, dvs. være uten rødt i nakken? En sjekk av litteraturen gir kanskje noen svar. Av observasjoner i dag må nevnes at tårnfalk-paret på øya nå opptrer veldig territorielt. De kastet seg bokstavelig talt over vandrefalken da denne dukket opp over hytta. De skrek iherdig og jaget den oppover «Sværdalen», godt hjulpet av en dvergfalk. To gluttsniper kom motsatt vei, og ble veldig tydelig skremte. Et tyvetall låvesvaler, og et hundretall tårnseiler varmet også. Den «store vånden» viste seg flere ganger ved foringsbrettet, og satte tilsynelatende stor pris på litt utlagt speltbrød.

Vennlig hilsen

Hans E.Onsdag 27.juli 2022

Uncategorised Posted on Wed, July 27, 2022 22:11:15
En ny adult (?) vendehals ble ringmerket i dag. Den viste aktiv myting/skifte av vingens mellomdekkfjær, håndsvingfjær (med fortsatt voksende P6-P9) samt av halefjær. Mytingen hos adulte vendehals skal starte med P10, og omfatter før og i starten av høsttrekket alle håndsvingfjær. Armsvingfjær mytes i all hovedsak først i vinterkvarteret. I det nedre bilde ser man at en indre og et par ytre hånddekkfjær også er mytt.
Øverst en av dagens fem adulte løvsanger som ble ringmerket. De gjenkjennes på primært hvite buk- og undre haledekkfjær, mens årsunger har en langt gulere underside. Det nedre bildet viser aktiv myting av både hånd- og armsvingfjær. Flyge-evnen er betydelig redusert med vinger i så omfattende fjærskifte, men det forhindrer åpenbart ikke aktivt trekk. Våre adulte løvsangere starter altså gjerne høsttrekket mens de fortsatt er i aktiv vingemyting.

Hei,

Dagen startet 05:00 med nordlig vind 5-7 m/s og skydekke. Vinden stilnet utover dagen før den dreide til S-SV 4-5 m/s kl. 18. Sol og klarvær fra ca. kl. 13, og det var varmt med 24 – 26 °C i skyggen det meste av dagen. Hele nettrunden var aktiv fra 05.30 – 14.00 og 17.00 – 19.00. Terje ble kjørt inn midt på dagen, via en tur rundt Knappen, Langøya og Hoftøya. Totalt 25 ble ringmerket (møller 9, bjørkefink 2, nattergal 1, kjøttmeis 1, hagesanger 1, rødstrupe 1, løvsanger 5, svarttrost 1, flaggspett 3 og vendehals 1).  Møllerne var både 1k og adulte fugler, og ikke bare hekkefugler. Bjørkefinkene var begge adulte hunner med rugeflekk, men uklart om noen av dem har hekket på øya. Nattergalen i dag var en ny årsunge (1k), og dermed er det hittil i sommer merket seks 1k og to adulte nattergal. Dagens fem løvsangere var alle adulte fugler i aktiv vingemyting. Dette er ikke hekkefugler så adulte løvsangerne starter trekket meget tidlig, og selv med kraftig myting av svingfjær (se bilde over). Flaggspettene var en adult hann, en adult hunn og en ungfugl (1k). Hannen og hunnen hang sammen i nettet, og de søkte sammen da de ble sluppet fri etter merkingen. Det var dermed trolig en flaggspett-familie som i dag gikk i nettene. To ytterligere flaggspett ble observert. Dagens vendehals var, som gårsdagens vendehals, i aktiv vinge- og halemyting. Både unge (1k) og adulte vendehals myter håndsvingfjær før og i starten av høsttrekket, men både gårsdagen og dagens vendehals hadde så langt vi kunne bedømme adulte hånddekkfjær. De var dermed begge adulte fugler. Observasjoner i dag omfattet blant annet ca. 110 toppskarv, 30 storskarv, 2 gluttsnipe, 3 sandlo, 2 polarsnipe, 4 steinvender, 2 sandløper, 1 grønnstilk, 2 strandsnipe, 1 dvergfalk og ca. 150 steinkobber på øyene Knappeskjæret, Knappen, Langøya og Hoftøya.

Vennlig hilsen

Hans Erik og TerjeTirsdag 26. juli 2022

Uncategorised Posted on Tue, July 26, 2022 22:05:20

Etter to dager med dårlig vær dro HEK og TAX ut til Store Færder for å starte høstsesongen. På noen spredte dager i juli var det til nå merket 9 fugler.

Vel framme på øya 1100.

De fleste netta var oppe omtrent 1400 og vi åpnet også Svingen i håp om å fange en hauksanger. Dessverre kan det se ut som om de har forlatt øya da vi hverken hørte eller så noe til fuglene som har vært på øya tidligere i sommer.

Ved 1200 tiden hadde vi ellers et av dagens høydepunkt med en pirol ved «triple». Fuglen ble hørt godt og ble trolig også sett da den forsvant over fjellet mot nordøst.

Av andre observasjoner kan nevnes 8 havsule, 2 havhest, 1 storjo, 2 polarsnipe i sommerdrakt (på nordodden) 3 tårnfalk og 1 dvergfalk.

Ringmerkingen var også spesiell med 13 fugl av 9 arter. Dagens høyeste var møller og nattergal med 3. Ellers – 1 rødstrupe, 1 grønnfink, 1 tornsanger, 1 munk, 1 vendehals, 1 løvsanger og 1 svarttrost.

Verdt å merke er at både vendehals, munk og løvsanger var adulte fugler med aktiv hale og vingemyting. De så alle nokså frynsete ut. Uansett en kjempefin start på sesongen. Under er det bilde av en ung nattergal og en gammel vendehals.

Good start to the autumn season. A Golden Oriole heard and seen and 13 birds ringed. Three Thrush Nightingale, 3 Lesser Witethroat, 1 Common Whitethroat, 1 Wryneck, 1 Robin, 1 Greenfinch, 1 Blackcap, 1 Willow Warbler and 1 Blackbrid.

HE + TAX« PreviousNext »