Blog Image

Dagbok SFOS

Saturday the 14th of May

Uncategorised Posted on Sat, May 14, 2022 21:11:30

At last, the wind dropped for good today and the day was bright and sunny with clear blue sky. Morgane even managed to swim in the sea in the afternoon!

There were a fair number of birds in the nets in the first two rounds. Mainly willow warblers but we also got 2 redpolls and a reed bunting.

Then, we had the visit of Terje and his son, Hans Erik and Morten and enjoyed their company on the terrasse with the sun. Some migrating birds like a swift seemed to also appreciate the weather. Unfortunately, it was also time for goodbye as Vidar left the island, it was nice to have him around for the week.

But Morgane and I were not alone for long and soon joined by Egil who is going to stay with us for the week.

In the end, we ringed 121 birds today, which is not bad: 1 gransanger (chiff chaff); 91 løvsanger (willow warbler); 2 møller (lesser whithroat); 2 brunnsisik (redpoll); 14 SH fluesnapper (pied flycatcher); 1 rødstruppe (robin); 2 munk (blackcap); 1 hagesanger (garden warbler) ; 5 grønnfink (greenfinch); 1 sivspur (reed bunting); 1gulsanger (icterine warbler).

Marie, Morgane, EgilFriday the 13th of May

Uncategorised Posted on Fri, May 13, 2022 21:06:31

Another windy day on the island! Fortunately, it was not as bad as yesterday in the morning and we could open all the nets at sunrise.

There were still not that many birds around in the morning. But we kept on catching a few willow warblers through the whole day. Apart for these numerous little buddies, we had the nice surprise to get a new ring ouzel, and a icterine warbler.

All in all, 64 birds were ringed today: 4 gransanger (chiffchaff), 2 Rødstjert (common redstart) ; 1 Ringtrost (ringed ouzel) ; 49 løvsanger (willow warbler) ; 1 møller (lesser whitethroat) ; 2 svart hvit fluesnapper (pied flycatcher) ; 4 munk (blackcap) ; 1 gulsanger (icterine warbler) .

The wind start to increase again in the afternoon, and at 6pm we decided to call it a day.

Tomorrow will be a social day with a few visitors expected. Let’s hope that we will have some birds in the nets!Thursday 12th of May

Uncategorised Posted on Thu, May 12, 2022 21:13:40

We couldn’t open the nets in early morning today because it was too windy. At 8am, we finally decided to open the most protected nets.

The first round directly rewarded us with a couple of pied flycatchers, one chaffinch and last but not least, a woodcock! It was the first time Vidar had one in the hand, so a picture was needed.

Later in the early afternoon, Vidar found the first icterine warbler of the season in the nets.

The rest of the day was quiet, the wind decreased slowly then started increasing again in mid afternoon.

In early evening, we heard our first trush nightingale for the season. So all in all, new species for the seasons are arring these last days! But the weather is not helping to catch birds and the number of birds ringed is still low : 21 new birds with 1 rødstrupe (robin), 1 munk (blackcap), 1 bokfink ( chaffinch), 1 gulsanger (icterine warbler), 1 gransanger (chiff chaff), 12 løvsanger (willow warbler), 3 SH fluesnapper (pied flycatcher) and 1 rugde (woodcock).Wednesday 11th of May

Uncategorised Posted on Wed, May 11, 2022 19:46:25

The wind was strong this early morning when we open the nets. It was suppose to decrease so we have open the usual standard nets.

Despite the wind and some rain in early afternoon, we have had a fair day, with the first garden warblers of the season, as well as our first spring whitethroat and of course, a nice surprise with the ringed ouzel.

60 birds were ringed today : 1 Rødstjert (common redstart) ; 1 Ringtrost (ringed ouzel) ; 1 Heipiplerke (meadow pipit); 3 gransanger (chiff chaff) ; 40 løvsanger (willow warbler) ; 3 møller (lesser whitethroat) ; 1 svart hvit fluesnapper (pied flycatcher) ; 2 rødstrupe (robin); 4 munk (blackcap) ; 3 hagesanger (garden warbler) ; 1 tornsanger ( whitethroat).

Now, the wind is increasing again. Tomorrow, it might be tricky to open all nets, since the weather forecast is not optimistic about the wind increase.

Marie, Vidar and Morgane.First day for me and some species

Uncategorised Posted on Tue, May 10, 2022 20:38:16

Hi everyone!

Here I am: back on the magic island and writing stories for the blog again! I do hope, you still enjoy following us.

Today the whole team woke up early to do the first round. Our hopes were high with the weather change, but in fact, the nets and bushes were quiet. We had quality over quantity with a few new species for the year: first a bluethroat made us happy, then we saw a nighjar in the next net (❤️) and then, I extracted the first spotted flycatcher for the season.

Sorry Terje, since I got my nightjar, I can go home now… Just kidding.

After this interesting first round, we fought against the increase of the wind and some showers until heavy rain made us close the nets at 11am. The rain kept on coming and going through the afternoon. There were 21 birds ringed today: 10 løvsanger (willow warbler) ; 2 møller (lesser whitethroat) ; 2 Gjerdersmett (wren); 1 Grå Fluesnapper (spotted flycatcher) ; 2 rødstrupe (robin) ; 2 munk (blackcap); 1 blåstrupe (bluethroat) ; 1 nattravn (nightjar).

There was not much going on at sea nor at the North tip of the island, except for a strange behaving red breasted Merganser which decided to land on the top of the rocks, just next to our usual gull friend. It walked a bit towards trees and finally disappeared behind a rock.

Now, the weather is a bit more sunny in the evening and the wind drop. Let’s wait and see what’s going on tomorrow!

Marie, Morgane and VidarMandag 9.mai 2022

Uncategorised Posted on Mon, May 09, 2022 23:25:48
Løvsanger utgjør hoveddelen av antall fugl som nå ringmerkes. De varierer en god del i utseende slik bildene over illustrerer. Enkelte er veldig gråe med tydelig hvit øyebrynstripe, mens andre er mer gule og med mindre distinkte hodetegninger. Vi er usikre på om det er tilfeldig variasjon eller om det er et økologisk underlag. Vi har forsøkt å presse de grå til mer spennende arter, men vingeformel med mer gjør at vi havner på løvsanger. Nå tas det undergumpfjær til DNA undersøkelser så vi får se hva resultatene av dette blir.
Veggbilde av bemanningen i dag 9.mai 2022 med øverst fra venstre Vidar Grann Hansen, Hans Erik Rulle Karlsen, Marie Chevalier og Morgane Olès. God stemning i hytta, og Marie er godt fornøyd med å være tilbake igjen. Hun blir nå stasjonsansvarlig frem til 25.mai. Vi koser oss med noen franske delikatesser som eksempelvis den kjente franske dansekjeksen Gavottes, produsert siden 1920. Photo de groupe de l’équipe de ce 9 mai.

Hei,

Vi har vært igjennom den første vårdagen med utelukkende vind fra syd-sydvest, men fortsatt kjølig. Mye klar himmel og sol fra morgen av, og så mer overskyet utover ettermiddagen og kvelden. Maria og Morgane ble hentet på Sandøysund kl. 19.00 slik at bemanningen nå har økt til fire personer (se veggbilde). Maria blir liggende frem til 25.mai. Det var lite fugl med totalt 30 ringmerket (rødstrupe 3, munk 2, grønnfink 3, sivspurv 1, bjørkefink 1, gransanger 4, løvsanger 13 og rødstjert 3). Løvsanger dominerer på merkestatistikken, og vi ser at de varierer ganske mye i farger og hodetegninger (se bilde). Årsakene leser vi oss til er mer uklare, og det ser vel ikke ut til å være noen direkte kopling til underater som trochilus og acredula. Av observasjoner varmet en dvergfalk hann som suste over hytta på vei nordover, en tårnfalk kom på ettermiddagen og et trettitall makrellterner søkte næring rett øst av nordodden. Nå håper vi det ikke blir for mye regn og vind i morgen tidlig til at ringmerking kan utføres.

Vennlig hilsen

RulleMandag 9. mai 2022

Uncategorised Posted on Mon, May 09, 2022 22:04:13

Under årsmøtet 16. mars i år ble vedtektene våre endret med en tilføyelse til paragraf 6 om medlemskap. Den lyder nå:

§ 6. Medlemskap

Medlemskap består av tre kategorier, A-medlemskap, B-medlemskap og juniormedlemskap. Juniormedlemskap gjelder medlemmer under 18 år som skal ha redusert kontingent. B-medlemmer skal også ha redusert kontingent. Stemmerett får enhver A- og juniormedlem som er enig i foreningens formålsparagraf og som betaler medlemskontingent.

Man kan tegne livsvarig medlemskap. Medlemskapets «kontingent» skal være 15 ganger sum av til enhver tid gjeldende kontingent for A-medlem, senior.

Forrige uke fikk vi vårt første “Livsvarige medlem” og sikkert svært uventet for de fleste var det Morten Bilet. Han besøkte Hans Erik forrige uke og var så fornøyd med arbeidet vi driver at han ville støtte oss på denne måten.

Tusen takk til Morten og spørsmålet nå er hvem blir den neste?

TerjeSøndag 8.mai 2022

Uncategorised Posted on Sun, May 08, 2022 21:34:42
Den tredje juvenile grønnfinken ble fanget i nettplassen doble fuglekonge i dag. De to foregående ble fanget i nettplassen fuglekonge like ved. Dagens grønnfink-unge var så vidt flygedyktig. Den ble raskt tatt ned til stasjonen og ringmerket før den ble tatt med tilbake og plassert på en gren rett ved der den ble fanget. Grønnfink-hunnen/mammaen satt da like ved og lokket kontinuerlig. De fant hverandre veldig raskt, og for meg var nok det dagens lille høydepunkt.
Møller med juvenile halefjær øverst (dvs. en fjorårsfugl klekket i 2021), og en «gammel» møller med adulte halefjær nederst.  Det er forskjeller i halefjærenes struktur og form samt i mengde hvitt i de to ytterste halefjærene. Det er i tillegg forskjeller i irisfarge på fjorårs- og eldre fugler, vingefjær med mer. Den gamle fuglen hadde svensk ring (DC06898), og viste seg å være kontrollert tidligere på Store Færder i 2019, 2020 og i 2021.
En vakker tornirisk hann ble ringmerket idag. Den har et par uker forsynt seg av solsikkefrø på fôringsbrettet utenfor stasjonsbygningen, og gikk endelig i dag i fangstnettet. Den var tilbake på matbrettet bare få minutter etter ringmerkingen så langtidsminnet er kanskje ikke så veldig utviklet?

Hei,

Dagen startet 05.00 med NV 5-6 m/s og skyfri himmel. Det ble sol hele dagen og nesten vindstille fra kl. 12. Dermed igjen begrenset med fugl. Totalt kun 27 individer ringmerket (grønnfink 3, rødstrupe 5, munk 1, sivspurv 1, tornirisk 1, løvsanger 13, møller 2 og måltrost 1). En møller med svensk ring (RIKSMUSEUM STOCKHOLM DC06898) ble kontrollert på førsterunden. Det var en gammel fugl (3k+) med typisk adult iris og halefjær. Den ble fanget sammen med en fjorårs møller slik at alderskriterier kunne sammenlignes (se bilde). Det viser seg at mølleren med svensk ring tidligere er kontrollert på Store Færder den 25.mai og 28.juni i 2019, 26.mai 2020, 28.mai 2021 og altså nå 8.mai 2022. Den er dermed nå tilbake fra overvintring i Øst-Afrika til sin fjerde hekkesesong på Store Færder. Mølleren ble opprinnelig ringmerket den 19.mai 2019 på Nidingen i Halland på den svenske vestkysten rett syd for Gøteborg. Den ble åpenbart ringmerket på vårtrekk nordover da den bare 6 dager etter merking ble kontrollert første gang på Store Færder. Dette kan altså godt være en møller som er klekket på Store Færder, og som var på vei tilbake til sin føde-øy for å hekke. På andrerunden ble den tredje grønnfink-ungen av et tidlig kull fanget i nettplassen doble fuglekonge. Den var knapt flygedyktig, og ble raskt ringmerket og plassert tilbake. Den voksne hunnfuglen lokket da kontinuerlig, og det var spesielt å se hvordan hunnen oppførte seg da den oppdaget avkommet som hadde vært litt utenfor kontroll. Den satt tett ved ungen og lokket og pludret samtidig som den dyttet forsiktig på junior med nebbet. Man kan jo lese mye menneskelig atferd inn i dette, men litt gjensynsglede og lettelse var det åpenbart. En liten «høydare» – helt klart. Senere på dagen ble unge nummer fire og fem fra kullet ringmerket. Per Espen kom en tur på formiddagen, og fullførte klargjøringen av stien til hytta – veldig bra! Vidar GH ble hentet på Sandøysund kl. 14, så nå er vi to ved stasjonen. Vidar greide nærmest umiddelbart å fange den fullt utfargede tornirisk hannen som i et par uker har forsynt seg på fôringsbrettet uten å gå i kopenettet. Et bilde av det som må være en av Norges vakreste fugler er vedlagt.

Vennlig hilsen

Rulle« PreviousNext »