Dagens ringmerking: gjerdesmett 2, jernspurv 2, rødstrupe 3, svarttrost 7, måltrost 1, fuglekonge 4 og bokfink 3. Tot 22 og 471 i år. Nye årsarter for øen ble trane, vintererle og bjørkefink.

Vi våknet til noen lette svarttrost-strofer kl 05:00 og satte så opp runden. Svak NØ hele dagen og noe trost og fink på trekk. En stor flokk bokfink slo seg etter hvert ned, og vi fikk fanget 3 av dem. 2 traner, 3 duetrost, vintererle og snøspurv observert mm.

AHa, SEi, TLa