Av interessante observasjoner kan nevnes: trane 4, varsler 1 og pilfink 1.

Nett åpne fra 05:30-13:00 og 15:00-19:00. Overraskende mye fugl rastet i NØ frisk bris og 4 grader; hovedsakelig fuglekonge. Mange nye ankommende også på ettermiddagen. Mindre visuelt trekk enn i går; lite trost og fink i lufta, men 2 grankorsnebb trakk sør kl 16:35, som er ny årsart for øen. Varsleren Tommy fant i går var fortsatt på plass på Speidersletta og snappet en liten sak i lufta, trolig fuglekonge, på spektakulært vis. Meldt uvær i morgen, men håper på noe fangst på morgenkvisten før NØ og regn slår inn.

Dagens ringmerking: gjerdesmett 20, jernspurv 8, rødstrupe 28, svarttrost 3, måltrost 2, gransanger 4, fuglekonge 173, trekryper 1, dompap 1, bokfink 2 og bjørkefink 1. Totalt i dag: 243. Totalt i år: 852

AHa, SEi og TLa