Av interessante observasjoner kan nevnes: enkeltbekkasin 1, ringtrost 1, furukorsnebb 1

Dagens ringmerking: jernspurv 2, rødstrupe 9, måltrost 1, rødvingetrost 1, munk 1, gransanger 1, fuglekonge 16, bokfink 1, grønnsisik 1 og dompap 1. Totalt: 34

AHa