SØ lett bris og tåke, mye fugl, kun 2 nettplasser åpne (hytte-nett og fuglekonge), men det gikk i ett fra 06-09. Tidlig avreise.

Dagens ringmerking: gjerdesmett 8, jernspurv 1, rødstrupe 18, svarttrost 1, måltrost 3, rødvingetrost 1, duetrost 1, gransanger 3, fuglekonge 60, kjøttmeis 1, gråsisik 1 og dompap 3. Totalt 101

AHa