Av interessante observasjoner kan nevnes: fjæreplytt 30 og snøspurv 1. Snøspurv ny årsart for stasjonen

Nett oppe før kl 7. To tomme runder og sur vind 9ms fra NØ og rundt 0 grader, så vi ble enstemmig enige om å klappe. Vi unnet ikke noe fugl å henge i nettet i slikt vær og temp. Så satte heller opp resten av runden og skådet litt rundt på øya. Men er nesten fugletomt. Selv ikke foringsbrettet med 4kg fersk fuglemat har nevneverdig besøk. Ekstremt lavvann i dag, selv om vi la båten ytterst i går, så lå den på bunn i morgentimene i dag. Fikk flyttet den et par meter til utover når høyvannet kom på eftan. Av andre obser kan nevner 3 sandlo, 11 tjeld, 2 vipe, 5 gravand og fjellvåk som holder stand.

Stig, Anders og Tommy