Av interessante observasjoner kan nevnes: fjæreplytt 38 og snøspurv 1.

Dagens ringmerking: gjerdesmett 7, rødstrupe 6, svarttrost 10 og fuglekonge 27. Totalt 50 i dag og er da oppe i 446 i år.

Byttet med HEK i SS kl 14, så nå er Tommy, Anders og Stig på plass. En tur på Hoftøya på vei ut og gikk inn 3 årsarter for stasjon i form av heipip, krikkand og sildemåke. Også en flott snøspurv som fotografert over.

Vi har lite å melde fra dagen, bortsett at vi var overrasket over at det var merket hele 27 fuglekonger, så det har tydeligvis løsnet for dem i dag. Vi får satse på morgendagen og kanskje få årets første linerle på trekk over øen. Ellers et klassisk skue på Hoftøya med fyret i bakgrunn:

Mvh Stig m.fl.