Av interessante observasjoner kan nevnes: 1 musvåk, 2 fjellvåk, 1 spurvehauk, 1 hønsehauk, 250 kortnebbgås.

Dagens ringmerking: sidensvans 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 3, måltrost 1, munk 1, gransanger 1, fuglekonge 3, trekryper 1, grønnsisik 3 og gråsisik 5. Totalt 21 fugl. Gransanger var første merket siden 18.10.

Vask og rydd og hjemreise rundt kl 13.

2024 blir nok neste tur