Av interessante observasjoner kan nevnes: fjæreplytt 1 og sidensvans 100

Dagens ringmerking: sidensvans 2, rødstrupe 1, svarttrost 5, blåmeis 1, kjøttmeis 1, bjørkefink 1 og brunsisik 1. Totalt 12 fugl

FK ankom øen kl 0900 og fikk satt opp noen garn og satt igang aggregat. 47% på batteri ble max, agregat noe ustabilt. Nett oppe til ca kl 13 når regnet kom. Sei hentet på SS kl 1515. Syke mengder vann som renner forbi hytta nå, knapt sett de mengdene vann her før. Men bakken er vel metta og hver bidige dråpe er en dråpe for mye og renner ned til sjøen.

Trua på morgendagen

FKr og SEi