Av interessante observasjoner kan nevnes: alkekonge 1 vest for øya med bilde fra båt og snøspurv 1 på Hoftøya

Dagens ringmerking: gjerdesmett 2, rødstrupe 4, svarttrost 4, gråtrost 1, munk 1, fuglekonge 2, blåmeis 4, svartmeis 3, bokfink 2, grønnfink 2, grønnsisik 1, gråsisik 24, brunsisik 4, dompap 6 og gulspurv 1. Totalt 61 fugl av 15 arter.

Ellers så fungerte aggregatet strålende etter en natt inne i varmen. 1500watt fra aggregat og 500watt fra sola gjorde at batteriene gikk fra 35% til 81% i løpet av 4 timer.

SEi & FKr