Blog Image

Dagbok SFOS

Søndag 31. juli 2022

Uncategorised Posted on Sun, July 31, 2022 22:41:12

Første fulle dag for Yorkshire folkene. Til fortsatt å være juli, må vi si at resultatet er bra. Totalt ble 18 fugler ringmerket, noe som gir en total for høsten på 85.

Ringmerket: 1 kjøttmeis, 2 løvsanger, 1 gransanger, 3 bøksanger, 1 hagesanger, 2 møller, 1 rødstrupe, 3 nattergal, 1 gråfluesnapper, 1 svarttrost, 1 måltrost, 1 brunsisik.

Trekket er jo virkelig i gang, dog ikke i stor skala.

Høstens første gransanger, gråfluesnapper og bøksanger ble ringmerket i dag. Tre bøksanger er høyeste dagsantall (og faktisk også årsantall) siden 1984!!!!!!

Av observasjoner kan nevnes: 1 vendehals og 1 1k grønnspett.

Vennlig hilsen

Bøksanger – 28/8-2010 – Foto: Anders Hangård

Chris og TracyLørdag 30. juli 2022

Uncategorised Posted on Sun, July 31, 2022 14:08:02

Hei

Chris og Tracy er tilbake på øya. 
De ankom øya i dag 1330 i nydelig sommervær. De fikk installert seg fort, kjente som de er på stasjonen. Fire fugler ble ringmerket: 2 møller og 2 munk. Høst totalen er nå oppe i 67 fugler ringmerket. 
Observasjoner: 1 tjeld, 12 fiskemåke, 30 gråmåke, 5 sildemåke,10svartbak, 7 makrellterne, 2 vandrefalk, 1 kjøttmeis, 3 munk, 5 møller, 2 svarttrost og 3 linerle. I tillegg en husvånd.
Morten og Terje svingte om “øyene” på vei inn og fant 1 strandsnipe på Langøya og 1 rødstilk sammen med en voksen sotsnipe på Hoftøya. 

Chris, Tracy, Morten og Terje