Første fulle dag for Yorkshire folkene. Til fortsatt å være juli, må vi si at resultatet er bra. Totalt ble 18 fugler ringmerket, noe som gir en total for høsten på 85.

Ringmerket: 1 kjøttmeis, 2 løvsanger, 1 gransanger, 3 bøksanger, 1 hagesanger, 2 møller, 1 rødstrupe, 3 nattergal, 1 gråfluesnapper, 1 svarttrost, 1 måltrost, 1 brunsisik.

Trekket er jo virkelig i gang, dog ikke i stor skala.

Høstens første gransanger, gråfluesnapper og bøksanger ble ringmerket i dag. Tre bøksanger er høyeste dagsantall (og faktisk også årsantall) siden 1984!!!!!!

Av observasjoner kan nevnes: 1 vendehals og 1 1k grønnspett.

Vennlig hilsen

Bøksanger – 28/8-2010 – Foto: Anders Hangård

Chris og Tracy