Hei

Chris og Tracy er tilbake på øya. 
De ankom øya i dag 1330 i nydelig sommervær. De fikk installert seg fort, kjente som de er på stasjonen. Fire fugler ble ringmerket: 2 møller og 2 munk. Høst totalen er nå oppe i 67 fugler ringmerket. 
Observasjoner: 1 tjeld, 12 fiskemåke, 30 gråmåke, 5 sildemåke,10svartbak, 7 makrellterne, 2 vandrefalk, 1 kjøttmeis, 3 munk, 5 møller, 2 svarttrost og 3 linerle. I tillegg en husvånd.
Morten og Terje svingte om “øyene” på vei inn og fant 1 strandsnipe på Langøya og 1 rødstilk sammen med en voksen sotsnipe på Hoftøya. 

Chris, Tracy, Morten og Terje