Anders, Tommy og Halvard kom ut i går ettermiddag i tåke og rolig sjø. Den samme værtypen fortsatte i dag og det er sjeldent å se helt flatt hav her ute i september.
Det var ikke noe stort rush på morgenen, men heller et jevnt sig av fugl gjennom hele dagen – og med bra variasjon. 15 arter ble merket hvorav en sen bøksanger var det mest interessante.

En tur rundt øyene og ut til fyret bekreftet at vader-trekket ikke var over og det var større ansamlinger på Knappeskjæret og ute ved fyret – 32 polarsnipe, 50 myrsnipe, nær ved tosifret antall steinvendere og sandløpere sammen med overflygende tundraloer og storspover varmet.

På hovedøya var det noe visuelt trekk med bl.a. 1 vintererle og 10 trepiplerke og 100 linerle passerende over.
Det kan se ut som vånd’en har hatt et godt år og det er mye ferske hull på Speidersletta. Dette medvirker nok til at det nå er flere tårnfalk som holder seg her og jakter og en kan jo håpe at dette kan tiltrekke seg mer rovfugl utover høsten.

Av mer huslige aktiviteter så har Anders forsket på den tekniske løsningen for nano-tag antennen ved gamle vindmølle-vest og Halvard har jobbet med å få det nye Telenor-internettet ordentlig opp og å gå slik at vi nå har god dekning og hastighet på plass – alt understøttet av god hjelp fra Magne på land.

Dagens ringmerking: flaggspett 1, jernspurv 1, rødstrupe 10, svarttrost 1, møller 2, hagesanger 3, munk 14, bøksanger 1, gransanger 1, løvsanger 8, fuglekonge 3, svarthvit fluesnapper 2, grønnfink 2, grønnsisik 5 og brunsisik 1. Totalt 55 fugl

Anders, Tommy og Halvard