Avreise kl 13 – sanglerke og dvergfalk nye tur-arter.

Dagens ringmerking: spurvehauk 1, flaggspett 3, rødstrupe 6, møller 1, hagesanger 1, munk 14, løvsanger 4, fuglekonge 4 og trekryper 1. Totalt 35