Ingen svale eller nattravn i natt, men vi prøver igjen.

Store-Færder-bronse på slåpetornstjertvinge i dag var stas.

Av interessante observasjoner kan nevnes: steinvender 1, fiskeørn 2

Dagens ringmerking: spurvehauk 1, flaggspett 1, rødstrupe 9, rødstjert 2, svarttrost 1, måltrost 1, møller 2, hagesanger 3, munk 29, løvsanger 1, fuglekonge 1, trekryper 1, bjørkefink 1, grønnfink 10 og brunsisik 1. 15 arter og 64 merka.

God innsig av munk i dag, med nesten 50% av totalen på merkeloggen. Og løvsanger som så og si er fraværende. Nord-8 på kvisten sendte nok ned litt fugl på øya med 20 fugl på førsterunden. Godt sig av linerle hele dagen, og logget 400 som er et moderat anslag. Ellers 2 fiskeørn mot sør med 200 meters mellomrom.

-TLa, SEi og AHa