Av interessante observasjoner kan nevnes: steinvender 5 og nattravn 1.

Dagens ringmerking: nattravn 1, flaggspett 2, møller 2, munk 5, løvsanger 2, grønnfink 3 og brunsisik 1. Totalt 16 – 258 i høst.

Lite fugl i bush og luft, 30+ myrsnipe, 2 polarsnipe, 5 steinvender og noen få tringa på Hoftøya og skjæra. Tårnfalk, vandrefalk, gulerle og grankors er nok det mest spennende på øya utenom bildet under.

Kl 21:12 gikk det en nattravn inn i kopenettet

Mvh

HHa, SEi, AHa og TLa