Småspove rastende på nordodden.

Vi fortsetter å kontrollere nattergaler som er blitt merket på øya mellom 2020-22. Hittil i vår har vi kontrollert 9 individer og kun merket 3 nye. De søker tilbake til der de opprinnelig kom fra og overlevelsesraten må være ganske høy. Nordsiden av øya er som kartet under viser ganske fylt opp med syngende hanner og forutsatt at de har et revir på ca. et mål (noe spredningen kan tyde på) så er det ikke mange grønne daler igjen med rom for flere. At den sørlige del av øya er kjemisk fri for nattergal er noe det ikke er så lett å se noen god forklaring på.
Alle de 4 siste kontrollerte nattergalene har blitt fanget rett i nærheten av en syngende hann. Det er da naturlig å tenke seg at dette enten er hunner som sjekker ut forholdene eller rivaliserende hanner som ønsker sin del av tomta.

Vi fikk et væromslag i dag hvor vinden hadde snudd mot sør og sola ble erstattet med tåke og skyer. Håpet om en stor trekk-dag sluknet derimot på 2. runden. Det var først på sen ettermiddag at en viss bevegelse av småfugl kunne merkes. Blant annet ved ankomst av en del gråfluesnappere og dette tolkes som et godt tegn for morgendagen.

En del timer ble brukt bak teleskopet og en fin lunde på morgenen og et smålom-trekk mot sør midt på dagen var det beste. Det passerte nok noen hundre smålom, hvorav 48 ble sett. Havørna fortsetter sin terrorisering på Hoftøya og ble i dag sett sittende i båtvika mot øst.

Ringmerkingen i dag ble på 14 fugl: løvsanger 4, gransanger 2, gråfluesnapper 2, grønnfink 2, møller 1, grønnsisik 2 og svarthvit fluesnapper 1.

Geir Inge og Fredrik ble kjørt inn i 12 tida og litt senere kom Matias ut for å holde meg med selskap.

Halvard