Dagen startet meget grå og utrygg for nedbør. Noen nett ble satt opp på morgenen og nøye overvåket. Etterhvert lysnet det betraktelig og ved 12.oo tida ble resten av nettene åpnet. Dagen brakte ikke det helt store men noen fugl ble merket. Bl.a. en duetrost. En jordugle ble observert flygende nordover på øya. Ved 16.oo tida begynte det å regne skikkelig igjen og nettene ble lukket.
Dagens ringmerking: Gjerdesmett 3, gransanger 1, jernspurv 1, bjørkefink 2, måltrost 1, svarttrost 6, rødstrupe 1, brunsisik 1, duetrost 1, grønnsisik 3. Totalt 20 fugl. Årstotalen er dermed 3628.

Bjørn & Vidar