“Fint” trekkvær med N1 og lettskyet pent vær. Lite fugl i luften og moderat med fugl i bushen.
Ringmerking: Tornskate 1, fuglekonge 1 (høsten første), løvsanger 9, gransanger 1, bøksanger 1,
munk 21, hagesanger 3, tornsanger 2, møller 4, rødstrupe 8, blåstrupe 1, gråfluesnapper 2,
svarthvit fluesnapper 2, rødstjert 1, svarttrost 1, grønnfink 1, tilsammen 59 fugl. Av observasjoner
kan nevnes sabinemåke 1K. Kjørte Eva til land, tok ikke sjansen på å reise inn i morgen med henne
på grunn av uværet som er meldt.