Kom ut i frisk vind og overraskende krapp sjø i 17 tida. En stopp innom Hoftøya ga en del vadere, deriblant tundralo og brushane og en havørn var blitt sett litt tidligere av to karer som ga bua et velfortjent malingsstrøk. Ellers var det ikke mye vadere på øvrige skjær og øyer men selbestanden har vokst kraftig det siste året med både Knappen og Knappeskjæret ganske fulle med en god blanding av voksne og mindre voksne invider.

På hovedøya var det lite fugl å se men en vandrefalk satt i sør og en nattravn ble skremt opp i Steinrøysa – som synes å være et favoritt-hvilested for arten.

2 møller ringmerket ila 2 timer med netta opp.

Halvard