Netta opp til soloppgangen. Svakt sv, skyet.

Fanget 4 fugl på 4 timer. 1 løvsanger, 1 rødstjert, 1 møller og 1 tornsanger.

Så en buskskvett ved triple, ellers ingen nye tur-arter.

Avreise på formiddagen.

Fredrik