Rolig dag. Nø 5, dreiende sv 10 på kvelden.

Ringmerket 21. Løvsanger 7, Møller 5, Brunsisik 3, hagesanger 3, tornsanger 1, nattergal 1 ad , vendehals 1 ad.

Observert bla 2 ad rødnebbterne trekkende sør i båtbukta.

Fredrik