Kom ut på formiddag og satte opp nett frem til plassen. Fåtall fugl fikk ring, bla løvsanger, møller, munk og grønnfink. Kontroll av 2 nattergal.

Innom Hoftøya: 1 nyydelig ad tundrasnipe, 1 sotsnipe, 2 gluttsnipe, 1 skogsnipe.

Fredrik