Netta opp 0500. Skyet, svak Nø. Økende 6-8 og sol.

Ringmerket 1 nattergal, 1 gulsanger, 2 hagesanger, 1 munk, 1 tornsanger, 1 grønnfink, 13 løvsanger, 4 møller, 1 rødstjert, 1 gråfluesnapper og 1 tornskate, samt dagens kuriositet; 1 hybrid bokfink X bjørkefink.

Observert 1 tårnfalk, 1 gjøk, 1 heilo, 1 brushane, 5 tundralo og 250 tårnseiler. Ellers: stålorm, 2 fine svalestjert, masse kystringvinge og stor kålsommerfugl. I går: larve av løvtredreper.

Fredrik og Una