Av interessante observasjoner kan nevnes: sandløper 5 og bøksanger 1

Dagens ringmerking: rødstjert 1, møller 3, bøksanger 1 og løvsanger 1.

Etter 3 dager med konstant bøksanger lyd, så hang den endelig på tredjerunden rett ved lydkilden. Er vel årets første bøksanger her ute, og merket også høstens første rødstjert i dag. Ellers ganske tom selv med mørke skyer hele morgenen. 5 sandløper, 1 skogsnipe og 3 heilo satt på nordodden og ytterligere 25 heilo trakk sør, stort sett bare voksen fugler.

Vi prøver havsvale i natt med SV10 og satser på at en eller fler blåser inn fjorden i natt. Tvi-tvi.

AHa og SEi