Av interessante observasjoner kan nevnes: sandløper 2 og 1 1K tornskate

Dagens ringmerking: svarttrost 2, måltrost 1, gulsanger 1, møller 2 og løvsanger 1.

Det som var av fugl i går var borte i dag, og intet tilsig av nytt bortsett fra en tornskate på Speidersletta i kveldinga. Runde rundt øyene bekreftet at det er for tidlig for vadere, helt tomt utenom noen strandsniper hovedsaklig.

Litt smådrypp meldes i kveld, så trua på morgendagen.

SEi og AHa