Dagen startet med sterk vind fra nordøst. Nettene ble derfor ikke åpnet fær nærmere kl.9 . Vinden løyet etterhvert og solen skinte fra skyfri himmel. Fin sommerdag men dårlig med fugl idag. Egil observerte både nattravn og tårnfalk på en tur til nordenden av øya samt en rugde ved hytta. Egil forlot øya mellom kl13 og kl14. Nettene ble lukket ved 18 tida. Værmelding for imorgen ser lovende ut.
Dagens ringmerking: Løvsanger 6, hagesanger 1, linerle 1. Totalt 8 fugl

Vidar G H