Kraftig nordavind og klarvær, ga 0 fugl på de første rundene. Vinden roet litt etter hvert og vi hørte noen Løvsangere. Men det ble en rolig dag. Vi fangete et Grønnsisik par med rugeflekk og i går fanget vi en Munk med rugeflekk, så de hekker nok på øya.

Ringmerking: Løvsanger 17, Grønnsisik 2 og Rødstrupe 1.