Lite vind og lettskyet vær når vi sto opp 0430, lovet bra. Og det slo til og dagen ble av de beste i år, når det gjelder ringmerking. Over 49 Løvsangere er årsbeste så langt i år. Etter lave ringmerkings tall, har de siste dagene vært bra. Litt overraskende var at dagens Løvsangere var små og i dårlig kondisjon. Etter normale vekter på førsterunden, hadde de neste 35 Løvsangerne en gjennomsnittsvekt på ca 6 g, og det er ikke mye !!

En god dag for Gulsanger med 12 merket. Vi merket også en Nattravn, Sivsanger og Rørsanger. Det ble ellers ikke observert noe spesielt.

Ringmerking: Løvsanger 49, Gulsanger 12, SH fluesnapper 4, Grå fluesnapper 3, Hagesanger 2, Møller 2, Sivsanger 1, Rørsanger 1, Nattravn 1, Svarttrost 1.

Egil