Frisk vind fra nordøst og klarvær kl 0430 og dårlige forhold for ringmerking. Vinden ga seg og noen av de løvsangerne som sang rundt i bushen, gikk i nettene.
Ikke mye fugl og ingen spesielle observasjoner. Nettene sperret kl 1300.
Vidar G og Marianne ble hentet på Sandøsund kl 1400.

Ringmerking: Løvsanger 16, Grå Fluesnapper 1, Brunsisik 2, Grønnfink 1, Gulsanger 1.

Egil