Møtte Stig og Anders i Sandøsund kl 1200.
Lettskyet og tilskyende, vinden økte til sørlig 11 ms. Oppklaring og mindre vind mot kvelden.
Mye båttrafikk på ettermiddagen når det amerikanske hangarskipet passerte øya. Bra lysforhold over sjøen mot kvelden, resulterte i 3 Smålom, 1 Storlom, 1 Tyvjo og 1 Fjelljo. Så også en mulig Brakksvale på trekk inn fjorden. Litt for langt hold, til en sikker id.

Ringmerking: Løvsanger 27, Brunsisik 1, Møller 1, SH fluesnapper 2, Hagesanger 1, Svarttrost 1, Grønnfink 1, Skjærpiplerke 1.Egil