Dagen starta med 18 m/s i kasta så venta til 05 før vi satte opp netta. Lite fugl men 7 løvsanger er beste siden 16. mai, ellers lite afrikatrekkere rm. Reiste inn for å hente sjøfugltakserere kl 07.30, de kom også innom på en kopp kaffe før de og Fredrik reiste inn igjen. Gjengen oppdaga en sivhauk han før de reiste fra øya, det er jo bra! Prioriterte observasjon og tur til toppen fremfor ringmerking på ettermiddagen, det resulterte i bla a 41 tårnseilere som er et bra tall. Anders Stig og Tommy kom ut etter hvert og fikk med seg kveldens trekk på sjø og i lufta inklusivt en vepsevåk som ble årsart for stasjonen. 48 smålom ble høydepunkt på sjøen.
Dagens ringmerking: Løvsanger 7, brunsisik 1, grønnfink 2, tornirisk 1, svarttrost 1 Totalt: 12 individer