Blåvær og frisk vind i hele dag. Nett opp kl 04, rolig vindforhold fra start, ok med fugl de første rundene men det ble fort rolig, stengte 15.00. Litt mere på sjøen i dag selv om det ikke var store mengder der heller kan nevne 4 tyvjo som høydepunkt. Gikk jevnt med tårnseilere og låvesvaler stort sett enkle eller i par gjennom hele dagen og høydepunktet ble vel en flokk på 50 ringgjess som trakk sørøst ca kl 12.00 (sannsynligvis samme flokk ble sett på vei inn igjen et par timer senere). Havørna holder stand sør for toppen hvor også en tårnfalk ble sett jaktende i dag.

Dagens ringmerking: Løvsanger 5, møller 3, munk 1, hagesanger 2, tornsanger 1, grønnfink 3 Totalt: 15 fugl