Mandag 22. Mai 2023

Nye koster nye muligheter. GeirFK bytta med Halvar i SS etter en uke med mindre enn 70 ringmerket så kan det i grunnen bare gå en vei eller? En regnbyge kl 2 fikk ned litt fugl men 12 rm på en dag fra 04.30-18.00 er vel ikke akkurat imponerende. Det var i etterkant av regnbyga at lappiplerka kom flygende over hytta, meget vokal. Med regnbyger meldt 03-04 natt til i morgen har vi selvfølgelig enorme forventninger.

Av interessante observasjoner kan nevnes: tyvjo 1, rødnebbterne 3, lunde 1 og lappiplerke 1.

Dagens ringmerking: møller 2, hagesanger 3, munk 1, gransanger 1, løvsanger 1, gråfluesnapper 2, tornirisk 1 og brunsisik 1.

Hilsen
GIR og GFK