Vær 17:30 NØ 4 m/s klart 12 grader.
Nett oppe fra 1800 til 23:00.
Ringmerking: Svarttrost 2, Gransanger 5, Rødstrupe 8, Fuglekonge 5, Flaggspett 1, Rødvingetrost 1, tot. 22
Årstotal 1039.
Endelig ute på øya igjen! Hyggelig møte med Vidar på veien, takk til KP og BL for full tank og ryddig stasjon. Behagelig båttur ut i strålende solskinn! Trivelig mottagelse i båthavnen av en fin Svartryggerle hunn, i tillegg til 30 overflygende storspover. Litt fugl i bushen, så nettene ble satt opp raskt. Solskinnet tillot årets første grillmiddag. Vi ser fram til de neste dagene. Endring av vindretning til sør-øst i morgen ettermiddag kan bli spennende!

Brage Heggland, Noah Penk, Bjørn Penk

BH og NP kontrollerer en Fuglekonge før mørkets frembrudd. Foto: BP