Vær 0500 NØ 6 m/s klart 5 grader.
Nett oppe fra 0530 til 1500.
Ringmerking: Svarttrost 2, Gjerdesmett 1, Rødstrupe 2, Grønnsisik 1, Bjørkefink 1 Tot 7.
Årstotal 1017.
Atter en kjølig morgen. Ikke mye fugl på øya idag. Eneste verdt å nevne er 1 makrellterne og en dvergfalk.
Terje, Morten og Per Einar ble hentet på SS 0930 i finværet. Retur 1400. Hyggelig besøk! Været har vært upåklagelig idag – sol fra morgen til kveld og blikkstille fra 1200. Fantastisk. / KP/BL