Vær 05:00 NØ 8 m/s overskyet 6 grader.
Nettene opp fra 05:30 til 14:00.
Dagens ringmerking: gjerdesmett 12, jernspurv 3, rødstrupe 4, svarttrost 3, måltrost 2, gransanger 2, fuglekonge 3 og blåmeis 1. = 30. Årstotal – 934 eks.
Obser: 1 vandrefalk, 1 dvergfalk, 1 spurvehauk, 1 trelerke, 1 steinskvett og 7 kornkråker.
En rolig dag ringmerkingsmessigt, men litt mer “fart ” i lufta. 1 trelerke trakk nordover på morgenkvisten, årets første steinskvett, en dverfalk i godt driv forbi hytta varmer. En flokk på 15 kråker og 7 kornkråker dukket plutselig opp og “herjet” rundt på øya en kort periode. De lokale kråkene holdt seg lang unna “bøllegjengen” De forsvant like fort som de dukket opp. Rolig ettermiddagen med en fin tur til toppen er balsam for sjelen. KP / BL