Veldig lite fugl i dag, men en vakker gammel bjørkefink hann var innom foringsbrettet. Her et bilde fra vårens opphold.

Hei,

Dagen startet som meldt med liten kuling fra NØ, lavt og tett skydekke med yr og småregn og en temperatur 07.30 på 6°C. Været forble det samme hele dagen, men vinden dreiet over på øst ved 14-tiden. Det stod da kraftig sjø inn båtbukta, men med begrenset fare for svell og bølger over fjellet og ned i båtbukta. I dag kun mulig å bruke nettplassene Doble fuglekonge, det østlige nettet i plassen Triple og halv høyde på nettene i Trærne. Den daglige rundturen til Speidersletta viste svært lite fugl på øya. Kun to ringmerket (svarttrost 1 og gjerdesmett 1). Det tette og lave skydekket gjør at solcellepanelet gir lite ladestrøm, og aggregatet startet dermed opp i går kveld og gikk en periode. Bensinen på aggregatet rakk imidlertid kun til at batteriene ble ladet til ca. 50 %. Magne gav beskjed om dette, og aggregatet ble da etterfylt til maksnivå. Imidlertid fikk vi ikke aggregatet til å gå mer enn noen få minutter. Etter en lang rekke manuelle og fjernstarter av aggregatet kom ladenivået opp til 59 %. Magne sjekker nå med «Sunwind» hva årsakene kan være til problemene med aggregatet og ladingen. Med mye vind og gråvær de neste dagene, og et aggregat som ikke lader var det mest fornuftig å avslutte oppholdet slik at strømmen til hytta kan utkoples og batteriene ivaretas. Enkelte avslutningsoppgaver ble utført: alle nett og spillerutstyret i DF-bua er nå tatt inn, alle ringmerkingsskjemaer tatt med for punching i RA og veden lagret tørt i utebua. Instruks for å justere nivået i regnvannstanken og for å tømme brønnen ble gjennomført i går. Det tok flere timer å tømme brønnen, men i løpet av natten var den nesten helt fylt opp igjen. Den ble forsøkt tømt igjen i dag, men det gikk bare delvis. Nå står utekranen på plattingen delvis åpen, og tømming av pumpe, fjerning av pumpefiltere etc. må vente til neste tur ut for å fikse aggregatet. Det skjer straks årsakene til de nåværende problemene blir klarlagt.

Vennlig hilsen

Hans E.