Hele 17 svarttrost ble ringmerket i dag, hvorav både unge og gamle hanner og hunner. Det gav mulighet til å se litt på alderskarakterer. Adult (2k+) svarttrost hunn har alltid litt orange i nebbet som vist i bildet over. Unge (1k) hunner og hanner har fortsatt helt mørkt nebb, og kjennes i tillegg på smale, spisse halefjær og på nærvær av enkelte juvenile ytre stordekkfjær. Irisfarge, som vist under, er også greit å se i lyset på labben.
Svarttrost hanner og hunner kan greit aldersbestemmes vår og høst på mengden gult/orange i nebbet og på irisfarge. Den gul-orange fargen i nebbet til voksne hanner og hunner reflekterer i stor grad UV-lys, og dette er et visuelt signal begge kjønn bruker i sitt partnervalg.

Hei,

Det har vært lavt skydekke, svak tåke, litt yr og frisk vind fra NØ hele dagen. Lite fugl i buskene. En og annen gjerdesmett, rødstrupe, noen blå- og kjøttmeis, et titall sidensvans og de vanlige ravnene og kråkene. Eneste art med fortsatt tydelig trekk var svarttrost med ca. 100 observert. Totalt 21 fugl ringmerket (svarttrost 17, rødstrupe 2, fuglekonge 1 og gjerdesmett 1). En musvåk har jaktet rundt på øya i hele dag, men det er lite friske spor etter vånd. Forhåpentligvis har en del overlevd de mange regnværsdagene, og ikke minst sykdomsutbruddet med hårtap hos flere individer tidlig i høst. Svarttrostene som ble merket i dag, hadde alle meget god kondisjon (fettverdi 3-4). Den tyngste 1k hunnen veide 112,1 g (snitt 104,8 g) mens den tyngste 1k hannen veide hele 117,2 g (snitt 107,1 g). Dette er høyere vekt-verdier enn tidligere dager denne høsten og høyere enn for vårsesongen.  Ikke bare hadde svarttrostene høy fettverdi, men nesten alle hadde også maksimalverdi for størrelsen på brystmuskelen (standard er en 1-3 skala). De var dermed alle mer enn klare og kapable for et direkte trekk til England – om nødvendig.

Vennlig hilsen

Hans E.