Dagen startet med sydøstlig vind ca.8m/s. Den økte en hel del utover dagen. Generelt forholdsvis lite fugl på øya og ikke veldig mye utover havet. Flokken med sidensvanser holder seg på øya og talte idag 35 individer. Det begynte å regne relativt kraftig ved 14.oo tida og nettene ble lukket for dagen.
Dagens ringmerking: Svarttrost 5, munk 5, rødstrupe 3, sidensvans 6, grønnfink 2, dompap 1. Totalt 22 fugl. Totalen er da 3660.

Bjørn & Vidar