Dagen startet med svak vind fra sydvest og noe tåke og dis over havet. Det klarnet etterhvert opp og vinden økte noe på. Det var en del aktivitet i lufta og buskene idag. Utover havet var det også en del fugl og det ble gjort en del observasjoner.
Noen sidensvans er fremdeles på øya og en ble merket i kveldingen. Tre sanglerker fløy også over hytta og ga lyd fra seg.

Dagens merking: Svarttrost 16, rødvingetrost 12, grønnfink 6, rødstrupe 3, bjørkefink 3, fuglekonge 2, gjerdesmett 2, gransanger 1, blåmeis 1, sidensvans 1. Totalt 47. Dermed er årstotalen 3597.

Bjørn & Vidar