Hang 8 fugl i kope som kunne skimtes i mørket, da ble det tippet at i dag kom til i merke 250 fugl. Totalen endte på 244 – en viss kontroll på fugl vs vær der altså 🙂 Svak vind fra VSV i natt og økende utover dagen i dag. 130 fugl merket på førsterunden, og dabbet av utover dagen med sol og økende vind. Dagens rm: 81 strupe, 9 munk, 2 grønnfink, 1 bjørkefink, 1 bokfink, 1 pilfink, kjøttmeis 2, fuglekonge 7, gransanger 1, trekryper 12, smutte 109, brunsisik 4, blåmeis 2, gråsisik 2, måltrost 5 og svarttrost 2. Påfallende med kun 7 konge og såpass gode tall på smutte og strupe.

Felt obs på en sen rødstjert på Speidersletta og 1 fjellerke ved mølle øst. Meldt vind de neste dager, så blir nok litt sjøfugl. Og båt ligger trygt plassert i Halvsteinhavn.

Ellers har vi ryddet litt rundt stasjonen i dag og legger med et par bilder fra dagen:

Fjellvåk og vandrefalk
Hønsehauk

John, Stig, Fredrik og Tommy