Fullmånen over Østfold idag

Endelig litt bedring i vind og sluttet med 25sm som det har vært de siste dager, så på tide at vi kom oss ut . Vi det vil si Tommy, Fredrik, Stig og John. Ankomst i SS kl 0630 og ankomst SF før soloppgang. Opp med netta ASAP og dagens ringmerking: fuglekonge 8, trekryper 1, smutte 22, brunsisik 3, gråsisik 1, blåmeis 6, munk 5, strupe 16, grønnfink 6, bjørkefink 3, rødvingetrost 1, svarttrost og spurvehauk 1F. Totalt 75

Kontrollerte rødtoppen merket for en uke siden, vekten hadde gått fra 4,5 til 4,9 gram. Ellers ble det en tur på Hoftøya på eftan, og skjeggmeisen var fortsatt på plass. Prøvde å fange den, men den så nettet og tok en meget god unna manøver for å slippe unna. Men 1 kvartbekk, 4 enkeltbekk, 1 myrsnipe, 60 stillits og 20 bergirisk var greit å ta med seg. Obser på SF er bl.a. 1 gulbrynsanger utenfor hytta, 1 dvergspett, 1 fjellvåk, 1 tårnfalk og 2 linerle som kom inn fra sjøen.

Ellers køyesenga på rommet nærmest labben blitt en enkeltseng, nå henger det et skap på veggen som inneholder deler til wallas og håndsprit….

JFK, SEI, TLA og FRK