Det som nok huskes best fra oppholdet siste halvannen uke er de kraftige sydlige vindene og alle gjerdesmettene som ble merket på godværsdagene (i alt 329 i perioden 30.09 – 4.10). Hvis vi unngår en kuldevinter, vil det bli høye antall også kommende vår.

Hei,

Det var kl. 06 svak vind fra nord, tåke og 9°C. De to nettene rundt hytta samt nettplassene Fuglekonge, Doble fuglekonge og Triple ble åpnet. På samme måte som gårsdagen ble det et betydelig morgenrush med fugl, og faktisk enda større mengder gjerdesmett. Halvard dro jo inn i går, så det var kun Geir og undertegnede til å gjennomføre merkingen. Totalt ble 169 fugl merket (Gjerdesmett 85, fuglekonge 29, trekryper 1, gransanger 4, rødstrupe 31, munk 8, bjørkefink 6, blåmeis 1, dompap 1, måltrost 1 og svarttrost 1). Dette frem til kl. 12 da nettene ble sperret for klargjøring av stasjonen og påfølgende hjemreise. Hovedgrunnene til å bryte av oppholdet i dag var værmeldingen om kraftig vind og regn hele onsdagen, og full storm på torsdagen med vindstyrker over grensen for at båten kan være fortøyd i båtbukta. Geir måtte uansett inn senest på torsdagen, som ikke ville være mulig. Fredagen og helgen meldes det om fortsatt mye vind, så det spørs vel litt når de neste kan reise ut. Vår vurdering i dag ble dermed at det beste var å dra til land ca. 13.30. Vinden hadde da allerede økt betydelig, men ikke ennå passert kulinggrensen. Kviss fra i går er at ravn og fjellvåk må regnes som like store. Hyggelige observasjoner i dag var den første dompapen, og besøk rett før hjemreisen av Per Espen (i egen båt). Martin og Javier håper vi fikk et hyggelig møte med stasjonen. De tok masse flotte makrobilder av de ulike artene. Vi får nok se noe av resultatene fra deres stasjonsbesøk på nett om en stund. Takk til og fra oss alle for et hyggelig stasjonsopphold.

Vennlig hilsen

Hans E., Geir, Martin og Javier