Det var et kraftig morgen-rush med fugl i nettene til morgenen i dag. Foto Halvard Adobe photoshop Hans E.

Hei,

I dag var det svak nordlig vind 2-3 m/s, overskyet og «bare» 6 varmegrader kl. 06.00. Halvard var først ute i morgenmørket for å sette opp alle nettene mot trærne, og fikk raskt hjelp av Geir, mens Hans E. satte opp nettene ved Hytta. Vi fikk nok alle en mistanke om et kraftig morgenrush da rødstruper, fuglekonger og gjerdesmetter begynte å gå i kopenettet mens det ennå var ganske mørkt. Det var bare å plukke og begynne å merke. Så etter 10 minutter på førsterunden kom en telefon inn på labben fra Halvard og Geir om behov for henting av fugl og mange flere nye poser. Slik forløp raskt et par morgentimer der HE merket og målte, mens Halvard og Geir plukket fugl fra nettene. Vi byttet på etter hvert, men allerede ved 10-11 tiden kom solen frem og fangsten gikk kraftig ned. Martin og Javier fra NRK (samt 4 sekker ved) ble hentet på Sandøysund kl. 12. De utarbeider for tiden en nett-presentasjon om fugletrekk og ulike utfordringer trekkfugler møter på veien til og fra sine overvintringsområder. Totalt ble det merket 378 individer fordelt på 20 arter i dag (fuglekonge 85, gransanger 3, trekryper 11, gjerdesmett 97, rødstjert 1, gråsisik 2, brunsisik 10, grønnsisik 1, rødstrupe 105, munk 5, grønnfink 9, bjørkefink 4, bokfink 4, kjøttmeis 7, blåmeis 11, sivspurv 2, stillits 1, rødvingetrost 6, måltrost 11, flaggspett 1, svarttrost 2). Spesielle observasjoner i dag var 1 pilfink, 1 myrhauk, 2 tundralo, ca. 1100 kortnebbgås og for ordens skyld er både skjeggmeis og rødtoppfuglekonger fortsatt på plass . Ny pumpe bla satt inn i wallas-ovnen i kveld, og den sugde greit opp diesel fra tilførselsledningen med nytt filter satt rett ned i en kanne med ny diesel (det var et par utfordringer ved den eksisterende dieseltanken som gjorde dette nødvendig). Slangen til dysenålen ble dermed koplet til pumpen, og ovnen startet da greit. Nå har den gått i 4 timer, og produsert fin varme selv om det kan bli litt enerverende med «bankelyden» hver gang pumpen slår inn. Det ser rimelig enkelt ut å redusere denne lyden med noen små justeringer. Da har vi nå to fine varmekilder i orden. Dagene fremover ser imidlertid ikke gunstige ut for trekk og ringmerking. Vi ser an værutviklingen i morgen. Det meldes om mye vind og regn hele onsdagen, og hvis det opprettholdes i morgen er det store sjanser for at vi alle drar inn i morgen.

Vennlig hilsen

Hans E., Geir, Martin og Javier