«Ild-/flammehårene» på hodet til en av dagens to nye hanner av rødtoppfuglekonge (Regulus ignicapillata). Geir plukket ut to rødtoppfuglekonge, en ny pluss gårsdagens med ring, av nettet «blåmeis», mens Hans Erik et par runder senere fikk nummer tre i «doble fuglekonge». Nå gjenstår det bare for Halvard å følge opp, så han får gå først på alle nettrundene i morgen.
I AO er det lagt inn en rekke observasjoner av rødtoppfuglekonge. En grov filtrering viste at de utgjør ca. 248 unike funn i Norge. Fordelingen av antall funn per år og forekomster gjennom året er vist i figuren over. Dagens to nye rødtoppfuglekonge blir dermed ca. funn nummer 249 og 250 i Norge.
På den daglige turen til nordodden passerte vi et stort felt med flotte røde fluesopp i Svingen-plassen. De inneholder interessante, vannløselige nevrotoksiner som aktiverer viktige sentralnervøse membranreseptorer. Ikke supergiftig så veldig små inntak går som regel bra, men ikke noe man børe teste.
Jordugle fra dagens tur til Hoftøya. Foto Halvard og adobe photoshop Hans E.
Skjeggmeisen som har holdt seg på Hoftøya en måneds tid. Den fullstendige postjuvenile mytingen er nå fullført, og drakten ferdig med de særegne svarte mustasje-fjærene. Den har altså barter og ikke skjegg. Ikke er den en meis heller for den saks skyld, men en buttnebb. Skjeggmeis er kanskje likevel et enklere navn enn bartebuttnebb? Foto Halvard og adobe photoshop Hans E.
«Gigantravnen» på Hoftøya under skinnangrep fra en fjellvåk. Dagens kviss er hvem av disse to artene som er størst (kroppslengde, vingespenn)? Er fjellvåken størst, minst eller like stor som ravnen? Foto Halvard og adobe photoshop Hans E.

Hei,

Dagen begynte med lavt skydekke, lett regn og NØ 7-8 m/s. Regnet gikk tidlig over til svak yr slik at fuglenettene kunne åpnes ved 8-tiden, og det var bra med småfugl i lufta og i buskene. Totalt 135 ble ringmerket fordelt på 17 arter (fuglekonge 46, , rødtoppfuglekonge 2, gjerdesmett 22, trekryper 3, rødstrupe 10 , munk 22, gransanger 7, jernspurv 1, gråsisik 1, grønnsisik 3, bjørkefink 1, blåmeis 4, måltrost 5, rødvingetrost 1, svarttrost 1 og flaggspett 1). Morsomt med to nye rødtoppfuglekonge i dag, og kontroll av den som ble ringmerket i går. Lastet ned alle observasjoner av rødtoppfuglekonge i AO, og gikk igjennom funnene. Etter en grov filtrering av flere observasjoner lagt inn av samme individ, ble resultatet totalt ca. 248 unike funn i Norge siden førsteobservasjonen av arten i 1967. Dagens to nye individer blir dermed registrerte funn nummer 249 og 250. Fra kl. 12 hadde det lettet betydelig med innslag av blå himmel, sol og litt termikk. Et godt trekk av våk passerte fra 12:30 – 14:30 med totalt 57 musvåk, 1 fjellvåk, 3 spurvehauk og 1 tårnfalk. I alt 21 våk passerte rett over Store Færder og fløy aktivt videre rett øst over fjorden i en høyde på ca. 50 m, mens resten gikk lenger nord over Bustein og østover mot Søsterøyene på Østfoldsiden. Det blir typisk et bredfrontet våketrekk når nordavinden er så svak som 5 m/s. Med sterkere nordavind konsentreres trekket mot Fuglehuk og enda lenger nord. Antagelig er det en veldig liten del av dette høsttrekket av rovfugl  som passerer så langt syd for Store Færder og så langt ut i Oslofjorden/Skagerrak at det vil komme i konflikt med de planlagte gigantturbinene i «Vidar-feltet». Da er det nok langt verre for troster og mange andre småfugler. Geir og Halvard tok en tur til Hoftøya fra kl. 15 – 17, og observerte skjeggmeisen, en jordugle, en kvart- og en enkeltbekkasin, en fjellvåk, to lappsurv, tre polarsniper og en stor blandet finkeflokk med ca. 80 tornirisk !, 20 stillits, 10 bergirisk, 20 grønnsisik, 15 bjørkefink og 20 grønnfink. Den flokken håper vi går i heisenettet i morgen. Det ble en kveldsdusj på oss alle i dag, og nå spiller vi perleuglelyd – spennende.

Vennlig hilsen

Hans Erik, Halvard og Geir.